SON YAZILAR

2 Şubat 2017 Perşembe

Kullanılmış Eşya İthalatında Yeni Usuller

Alo Sgk | 10:14 | | | |


Kullanılmış Eşya İthalatında Yeni Usuller  

Hasan AKDOĞAN  
Dünya Gazetesi  

Kullanılmış ve yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin usul ve esaslara açıklık getirildi. Ekonomi Bakanlığı’nın Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yaptığı bildirim bölge müdürlüklerine iletilmiş bulunuyor.

Buna göre; Belirlenmiş eşya listesinde yer alan eşyanın ithaliyle ilgili izinlerin TAREKS uygulaması üzerinden verildiği, söz konusu Listede yer alan eşyanın bazısında birim CIF kıymet şartı arandığı, TAREKS sisteminin eşyaya ait istatistiki kıymet (diğer yurt dışı giderler dahil CIF dolar değeri) değerini, miktar (brüt kg) değerine bölerek eşyanın birim CIF kıymetini hesapladığı ve hesaplanan bu değer tebliğde yer alan değer eşit veya bu değerden büyükse eşya ithalatına izin verildiği, bilgisi veriliyor.
Tek Pencere Sistemi üzerinden Ekonomi Bakanlığı’na gönderilen bilgilere istatistiki kıymet alanının da eklendiği belirtiliyor.
Bu çerçevede istatistiki kıymet ve miktar (brüt kg) bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiği, TAREKS’de beyan edilen ve bakanlığımıza Tek Pencere Sistemi üzerinden iletilen istatistiki kıymet ve miktar (brüt kg) değerlerinin beyannamede yer alan bilgilerle aynı olmaması durumunda TAREKS referans numarasının geçersiz sayılması ve beyannamede yer alan bilgilerle yeni bir TAREKS referans numarasının istenmesi gerektiği, bu çerçevede, ayrıca birim CIF kıymet kriterini sağlamak amacıyla eşyanın miktar (brüt kg) değerinin düşük gösterildiği şikâyetlerinin alınmakta olduğu belirtilerek bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın kontrolünün önemine dikkat çekiliyor.
Ayrıca, 2017/1 sayılı İthalat Tebliği ile Ek-1 listesinde...