SON YAZILAR

20 Şubat 2017 Pazartesi

Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesi Birlestirildi. Uygulama 01/01/2018 Tarihinden İtibaren Başlayacaktır

Alo Sgk | 18:08 | | |
Değerli üyemiz, 20/02/2017

18/02/2017 Tarihli Resmi Gazetede MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayınlanmıştır.

Genel tebliği hükümlerine göre; Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Konu ile ilgili özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi işlemi 01/01/2018 Tarihinden itibaren başlayacaktır. Uygulama; Pilot il seçilen Kırşehir de 01/06/2017 tarihide başlayacaktır.

Uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihine kadar Aylık, 3 aylık Muhtasar Beyanname ve Aylık SGK bildirgeleri mevcut hali ile verilmeye devam edilecektir.

Meslek mensuplarımız. 340 seri nolu VUK genel tebliğinde belirtilen "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" ile müşterilerinin Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri ŞİFRE ile Birleştirilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerini uygulamanın başlayacağı 01/01/2018 tarihinden itibaren GIB web sayfasından e-beyanname bölümünden göndermeye devam edeceklerdir.

GIB den yeni bir şifre almayacaklardır. Uygulamanın başlaması ile SGK tarafında işverenler verilen şifreler ise iptal edilecektir.

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN MÜKELLEFLER 3 AYLIK "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ" VEREMEYECEKLER

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve isçi çalıştıran mükellefler, 193 sayılı Kanunun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini AYLIK dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

ÇALIŞANI OLMAYAN MÜKELLEFLER "MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİ" 3 AYLIK VERMEYE DEVAM EDECEKLER


Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi ÜÇER AYLIK dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

BEYAN SÜRESİ VE ÖDEME

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

Beyannameleri eskiden olduğu gibi ilgili ayı takip eden ayin 23 günü saat 23,59 a kadar gönderecek ve hesaplanan vergi ve sigorta primleri, beyannamenin verildiği ayin 26. gününe kadar ödeyeceklerdir.


VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESI 31/03/2017 TARIHINE KADAR YAPILACAKTIR.

Genel Tebligin Geçici 1. Madde belirtilen hükümlere göre ;

Muhtasar beyanname verme yükümlülügü bulunan ve ayni zamanda aylik prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/isverenlere vergi kimlik numaralari ile kurum isyeri sicil numaralarinin eslestirilmesi amaciyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Teblig ekinde yer alan "Vergi Kimlik Numarasi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Isyeri Sicil Numarasinin Eslestirilmesine Iliskin Bildirimi" (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunlulugu getirilmistir.

Vergi Kimlik Numarasi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Isyeri Sicil Numarasinin Eslestirilmesine Iliskin Bildirim, eksiksiz ve hatasiz bir sekilde doldurularak Tebligin yayim tarihini izleyen ayin sonuna kadar (31/03/2017) internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.
Çalismalarinizda kolayliklar dilerim.

Saygılarımla,

Yücel AKDEMİR

BaşkanEk: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebligi (Sira No: 1) Için Tiklayiniz.


Kaynak ► ismmmo