SON YAZILAR

13 Şubat 2017 Pazartesi

Prim Ertelemesini İstemiyorsanız SGK’ya Beyanda Bulunun

Alo Sgk | 09:19 | | | | |


İşverenler Dikkat! Ocak/Şubat Primlerini Ertelemek İstemiyorsanız SGK’ya Beyanda Bulunun 

Lütfi GÜLBENK  
S.M.M.M.  
Gülbenk Müşavirlik  

5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 72. madde ile işverenlerin;


-2016/Aralık ayına ait ödemelerinin bir kısmı 2017/Ekim ayına,

-2017/Ocak ayına ait ödemelerinin bir kısmı 2017/Kasım ayına,

2017/Şubat ayına ait ödemelerinin bir kısmı ise 2017/Aralık ayına ertelenmiştir.

Bazı kesimlerce sigorta prim borçlarının tamamının erteleneceği, dolayısıyla sadece işsizlik sigortası primi ve damga vergisi borçlarının süresi içinde ödenmesi gerektiği şeklinde bir algı oluşsa da, gerçekte her koşulda sigorta primlerinin tamamının ertelenmesi gibi bir durum sözkonusu değildir.

Erteleme işleminin, asgari ücret desteğinden yararlanan işverenler için yapıldığı ve  asgari ücret desteğinin hesabında esas alınan gün sayısının,  günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak SPEK tutarının % 34,5’i kadar kısmının ertelendiği dikkate alındığında, özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigorta priminin bazı durumlarda tamamı, bazı durumlarda bir kısmı ertelenmiş, bazı durumlarda ise herhangi bir erteleme yapılmamıştır.


Kapsama giren mükelleflerin prim borçları SGK tarafından otomatik olarak ertelenmiştir.

Prim ertelemesi ilk defa 2016/Aralık ayına ait prim borçları için ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca otomatik olarak yapılmıştır.

Ancak prim borçlarını ertelenmesini isteyen mükellefler kadar, ertelenmesini istemeyen mükellefler de olduğundan, Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan  açıklamada,  2016/12. aya ilişkin prim borçlarının tamamını (ertelenmiş ve ertelenmemiş borçları) vadesi içinde ödemek isteyen işverenlerin, 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gereken kısım için ödeme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, tekrar ödeme talebinde bulunmaları halinde ertelenmiş prim borçlarını da ödemelerinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir.


Borçlarını ertelemek istemeyen işverenler için SGK yeni program hazırlamış...