SON YAZILAR

15 Şubat 2017 Çarşamba

Sevgiliden Alınan Hediyenin Vergisi Olur mu?

Alo Sgk | 12:14 | | | | |


Sevgiliden Alınan Hediyenin Vergisi Olur mu?  

Erhan Balcı  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir  

MuhasebeTR  


I.Giriş

Sevgililer Günü
, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. 


Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında mesaj gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

Bu açıklamalardan hareketle Dünya’ da özel bir gün olarak kutlanan Sevgililer Günü ülkemizde de kutlanmakta olup belli şartları gerçekleştirdiğinde hediyelerinde vergisel yükümlülüğü olduğuna değinilecektir.


II.Hediyeleşmenin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Sözlük anlamı olarak 1.Armağan 2.Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, armağan 3.Karşılıksız verilen şey.  olan ‘’Hediye’’ verasetsiz bir intikal olduğundan dolayı yalın bir dille karşılıksız geçiş olması sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna girmektedir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’ na göre burada verginin mükellefi karşılıksız bir şekilde mal edinendir. Yani sevgiliye alınan hediyede verginin muhatabı sevgilidir. Kanunda belirtilen, 2017 için uygulanacak istisna tutarı olan 4.068,00-TL’ yi geçen hediyeler veraset ve intikal vergisine tabidir. Bu tutarın altında kalan hediyelerde bir vergi söz konusu değildir çünkü bu tutara kadar olan hediyeler vergiden istisna tutulmaktadır.

III.Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı, Oranı ve Ödenmesi
4.068,00-TL istisna tutarını aşan değerde hediyeyi alan sevgili, hediyeyi aldığı tarihi takip eden bir ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesini vergi dairesine vermek durumundadır. İstisna tutarı olan 4.068,00-TL düşüldükten sonra aşağıda belirtilen oranlar üzerinden vergi hesaplanmaktadır.


Matrah
Vergi Oranı %
İlk 210.000 TL için
10
Sonra gelen 500.000 TL için
15
Sonra gelen 1.110.000 TL için
20
Sonra gelen 2.000.000 TL için
25
Matrahın 3.820.000 TL' yi aşan bölümü için
30

Tahakkuk eden vergi üç yılda, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Alınan hediyenin sevgiliden değil de şahsın eşinden olması durumunda yukarıda belirtilen vergi oranlarının yarısı uygulanır.

IV. Sonuç
Dünya’ nın bir çok ülkesinde ve ülkemizde de  kutlanan sevgililer günü özellikle hediye alımlarından kaynaklı piyasalarda bir artış sağlamaktadır. Karşılıksız bir şekilde alınan bu değerler belirli bir tutarı aşmaları durumunda vergiye tabi olmaktadırlar. Cezalı durumla karşılaşmamak için istisna tutarını aşan hediyelerin vergisinin hediyenin alındığı tarihi takip eden bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine beyan edilmesi ve verginin üç yıl içinde her yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesi unutulmamalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar


1)
      
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sevgililer_Günü
2)
      
www.tdk.gov.tr
3)
      
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
4)
      
48 Seri No’ lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğ