SON YAZILAR

24 Şubat 2017 Cuma

SGK Teşvik Yasağında Yeni Kurallar Geliyor!

Alo Sgk | 09:12 | | | | | | | |


SGK Teşvik Yasağında Yeni Kurallar Geliyor!

Resul KURT
Dünya Gazetesi

Teşviklerden faydalanmanın temel koşulu, sigortasız işçi çalıştırmamak ve sahte sigortalı bildirimi yapmamaktır.


2011 öncesi dönemde, prime esas kazancı eksik bildirilmesi halinde de teşvik yasağı uygulanabiliyorken, bu düzenleme kaldırılarak, sehven eksik bildirim yapan işverenler haksız cezadan kurtarılmıştı.

Sigortasız işçi çalıştırmak genel olarak, bir kasıt içermektedir. Bazı hallerde ise, özellikle çok sayıda işyeri olan ve binlerce sigortalısı olan işverenler tarafından sigorta girişleri atlanabilmekte, bazen cezalı olarak geçmişe dönük olarak yapılabilmektedir. Ancak bu halde dahi 1 yıl boyunca teşviklerden mahrum edilebilmektedir.

İşte bu noktada, devletin, uygulamayı düzeltici ve yol gösterici etkisi ile yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacak.

Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda, çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde teşvik yasağı uygulanmayacak.

Ancak, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden bir yıllık yararlanamama kapsamına giren ve bu yürürlüğe girecek maddenin yayım tarihinde bu bir yıllık yararlanamama süresi devam eden işyerleriyle ilgili olarak yararlanamamaya esas olan tespitler ilk tespit sayılacak, ancak geriye dönük yararlanma olmayacak.

Bir başka ifade ile, artık teşvik yasakları:
1- İlk tespitte bir ay süreyle,
2- İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde...