SON YAZILAR

22 Şubat 2017 Çarşamba

Son Düzenlemelerle Daire Alanlar Hangi Oranda KDV Ödeyecektir?

Alo Sgk | 09:51 | | | | |


Son Düzenlemelerle Daire Alanlar Hangi Oranda KDV Ödeyecektir?  

Ekrem ÖNCÜ  
Finans Gündem

24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerde yapılan konutların tesliminde KDV oranı değiştirilmişti. 08.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerinde KDV oranı 01 Nisan 2017 tarihine kadar yeniden belirlenmişti. Bu kez 03.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31.01.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerinde KDV oranı tekrardan belirlendi. Bu yazımızda konut teslimlerinde KDV oranının son durumda bugün itibariyle nasıl uygulanacağı ele alınacaktır.


2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde, (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri,
- 500 Türk Lirasına kadar olan konutların tesliminde oran %1,
-500 Türk Lirası ile 1.000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde oran % 8,
-1.000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde oran %18 olarak uygulanıyordu. Bu oran da 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.09.2016 tarihinden 31.03.2017 tarihine kadar %8 olarak uygulanacak idi.

Bu kez, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (yukarıda yer verdiğimiz arsa birim m2 değeri ve oranlar aşağıdaki gibi değişmiştir);
(I) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde arsa birim m2 değeri;
- 500 Türk Lirasına kadar olan konutların tesliminde oran %1,
-500 Türk Lirası ile 1.000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde oran %8,
- 1.000 Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde oran %18 olarak uygulanacaktır. Ancak,  %18’lik bu oran 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 08.09.2016 tarihinden 31.03.2017 tarihine kadar %8 olarak uygulanacak idi ve bu süre 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.09.2017 tarihine uzatıldı.
(II) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde arsa birim m2 değeri;
- 1.000 Türk Lirasına kadar olan konutların tesliminde oran %1,
- 1.000 Türk Lirası ile 2.000 Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde oran %8,
- 2.000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde oran %18 olarak uygulanacaktır. Ancak...