SON YAZILAR

23 Şubat 2017 Perşembe

Stajyerlerin Ücretlerine Devlet De Katkı Yapacak

Alo Sgk | 09:02 | | | | | | |


Stajyerlerin Ücretlerine Devlet De Katkı Yapacak

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

6764 sayılı Kanun ile stajyer çalıştıran firmaları ilgilendiren önemli düzenlemeler getirilmişti. Stajyer çalıştıran işverenler açısından stajyer ücretlerine ilişkin yeni düzenleme ile 10 ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmaları durumunda bir eğitim birimi kurma ve bu birimde iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel zorunluluğu düzenlemesi önem taşıyor.


Zorunluluk halleri
Mesleki eğitim kapsamında olan ve 10 ve daha fazla sayıda çalışanı bulunan işletmelerde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim ya da mesleki ve teknik eğitim veren yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırılması gerekiyor.

Bu kapsamda, çalışan sayısının en az yüzde 5’i kadar öğrenci işletmede beceri eğitimi, tamamlayıcı eğitim veya staj görmek zorunda. Diğer taraftan, zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere her bir öğrenci için mesleki eğitime katkı payı ödeme şeklinde bir yaptırım getirilmiş durumda.
Beceri eğitimi gören veya staj yapan öğrencilere ödenmesi gereken en düşük ücret de belirlenmiş durumda.

Ücret değişti
Buna göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ya da tamamlayıcı eğitim alan öğrencilere 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde ise yüzde 15’inden az ücret ödenmesi söz konusu değil. Bununla birlikte, aday çırak ve çıraklara da asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az ücret ödenemiyor.
Mesleki Eğitim Kanunu’na eklenen geçici 12. maddeye göre, 9 Aralık 2016 tarihinden itibaren 2016-2017 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar çırak, aday çırak, stajyer, mesleki ve tamamlayıcı eğitim gören kişilere çalışan sayısına bağlı olmaksızın asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan az ödeme yapılmayacak.

Bu durumda, 2016-2017 eğitim öğretim dönemi içinde 2017 yılı için ödenmesi gereken stajyer ücreti 381 TL olacak. Dolayısıyla, tüm işletmeler, mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilere asgari 381.23 TL ödemek zorunda.
6764 sayılı Kanun’da ayrıca...