SON YAZILAR

28 Şubat 2017 Salı

Şubat Ayı Bordrosunda Dikkat Edilecek İncelikler

Alo Sgk | 09:05 | | | | |


Saat Ücretli Çalışanlar Şubat Ayında 225 Saat Üzerinden Aylık Almaz/Şubat Ayı İncelikleri

Vedat İLKİ

TİS tabi işyerlerinde çalışanlar için Şubat ayında çalışma saati hesaplandığında tatil süreleri dahil 28x7,5=210 saat hesabına göre ödeme yapılır.


Örnek:
TİS 20 Lira saat ücretli işçi Ocak Ayında 31x7,5=232,5 saat karşılığında 4650 TL/Brüt Maaş almışken, Şubat Ayında 4200 TL/Brüt Maaş alacaktır.

Şubat ayında TİS tabi işçi 450 TL. eksik Brüt Maaş Alacaktır.

SGK esas matrahı ise 30 Gün olarak beyan edilecek Şubat SPEK ise 4200 TL. olacaktır.

Maktu aylık ile çalışanlar ise yıllık 2700 saat göre hesap yapılırken,saatli ücretlerde yıllık 2737,5 saate göre + 37,5 saat fazla Brüt Maaş alacaktır.

Saat ücretli ayın 31’inde 31 güne göre değerlendirilmesiyle maktu aylık alana göre 37,5 saat avantajı vardır.

ŞUBAT AYINDA İNCELİKLERİ HATIRLAYALIM

Ay yada Dönem İçindeki Çalışmaları Tam Olan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:

Ø  Çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakmadan;

Ø  Ay yada dönemin

Ø  28,

Ø  29,

Ø  30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 

Ø   Sisteme 30 gün olarak  girilecektir.

Örneğin:
Ali bey özel sektöre ait bir işyerinde Şubat 2017 yılında tam ay çalışmış olduğundan bu ay 28 gün olsa bile APHB sisteme sigortalı günü olarak 30 şeklinde girilecektir.

 **

Ay yada Dönem İçinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:

Ay yada dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç olmak üzere ;

Ø  Ay yada dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayılarının tespitinde püf noktaların en önemlisi ise;

Ø  İşe giriş tarihleri ve aynı zamanda  ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 Örneğin:

Fatma hanım 6 Şubat 2017 tarihinde işe girmiştir.Bu durumda parmak hesabı yapılarak 23 gün üzerinden APHB sisteme günü girilecektir.

ü  Bunun bir diğer pratik yolu ise;28-6 çıkarın+1 ilave edin sonuç 23 olacaktır.

ü  Bir diğer pratik yol ise o ayın takvimini elinize alınız 6’sı dahil ayın sonuna kadar saydığınızda sonucu 23 olarak bulacaksınız.

**

Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması

Ay yada dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere;

Ø  Ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları için püf nokta;

Ø  İşten çıkış tarihleri ve aynı zamanda ay yada dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

Örneğin:

Mehmet bey 19/02/2017 tarihinde işten ayrılması halinde sigortalı günü sisteme APHB  19 olarak girilecektir.

**

İşe Başladığı Ay yada Dönem İçinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması:

İşe başladığı ay yada dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları ;

Ay yada dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç olmak üzere,

Ø  Sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak burada püf nokta,

Ø  Parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanır.

 Örneğin:

Selma hanım 13 Şubat 2017 tarihinde işe girmiş olup 24 Şubat 2017 tarihinde işten istifa ederek ayrılmıştır.
Parmak hesabı ile 12 gün olarak sisteme günü girilecektir.

Bir diğer yöntem ise;

ü   24-13=11 gün +1 eklenir=12 gün olarak sisteme girilir.

ü  Takvimden işe girilen tarihten itibaren çıkış günü dahil sayılarak çalışma süresi tespit edilir.

**

Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunmayan Sigortalılar Yönünden:

Ay yada dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, bazı nedenlerle örneğin;

ü  istirahat,

ü  ücretsiz izin,

ü  disiplin cezası gibi

ay yada dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanır.

Örneğin:
Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan Ahmet bey ,2017/Şubat ayında 10 gün ücretsiz izinli olduğu ve ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğunda, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının 10 gün eksik çalışmış olması nedeniyle, Ahmet Bey 2017/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 18  olacaktır.

** 

Ay yada Dönem İçinde İşe Girişi veya İşten Çıkışı Bulunan Sigortalılar Yönünden

Ay yada dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle örneğin;

ü  istirahat,

ü  ücretsiz izin,

ü   disiplin cezası gibi  ay yada dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda,  ilgili ay yada dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay yada dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin:
Özel sektöre ait bir işyerinde 13/02/2017  tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2017/Şubat ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatlı bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 28 - 12 - 3  =  13 olacaktır.
Hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dahil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir.

 **

Geçici İş Göremezlik Süresine Ait Ödenek Alan İşçinin Bu Sürelerine Ait İşveren Ücret Ödemez İse Bildirim Esası:

Genel de uzun vade de istirahat alan 4-1(a)’lı sigortalılar için geçici iş göremezlik ödeneği aldığı günleri işveren sigortalılık süresi olarak bildirmeyebilir.

Bu durumda çalışan süreden istirahatli olunan süreler düşürülerek bildirilir.

Örneğin:
Fatma hanım çalıştığı özel sektörde Şubat/2017 Döneminde 10 gün istirahatli olduğu için işveren tarafından gün süresi 18 gün olarak bildirilecektir.

VEDAT İLKİ