SON YAZILAR

13 Şubat 2017 Pazartesi

TBMM İşsizlik Sigortasında/Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortasında Yeni Düzenlemeler Var

Alo Sgk | 09:05 | | | | | | | |


TBMM İşsizlik Sigortasında/Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortasında Yeni Düzenlemeler Var   

Vedat İLKİ  

GSS TEK PRİM DÖNEMİ BAŞLIYOR


http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8500 linki tıkladığınızda 24/08/2016 tarihinde detaylı olarak yazmıştık.

Aslında GSS zorunlu değil,isteğe bağlı olmalı derken bu görüşümüz halen sürüyor.

Ağır GSS primi altında  ezilen  sigortalılar için ödenmez  borç haline gelmiş olan,GSS garabeti ortadan kalkacak,Kurum çalışanları,icra servisleri rahat nefes alacaktır.

2012 yılından itibaren artan borcu eritme adına 2014-2015-2016-2017 yılı  torba kanunlarla  yapılandırma kapsamına  alınsa bile ,yapılandırmalar gerekli ilgiyi  görmemiştir.

Onun için de bu konuda kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur.

Kaymakamlıklarda bulunan  SYDV  gelir testi kuyruklarına girmeyenler yada gelir testi yaptırmayanlarsa AÜX2X%12 dediğimiz hanesine borç yazılanlar(2017 yılı için:426,60 TL.) için bir af söz konusu olacaktır.

Günümüze kadar gerek 1/3,AÜX%12,AÜX2X%12  Borç hanesi sigortalıların kabarmıştır.

Yeniden gelir testi yaptıran yada  yaptırmazsa makul GSS uygulanacak ,faiz uygulanmadan taksitlendirme yapılacaktır.
Bundan dolayı torba yasada yeni düzenlemeyle birlikte %3 GSS  prim alınmasına karar verildi.

GSS testi yaptırmayanlara %3 oranında GSS tahakkuk edecek.

GSS  gelir testine  girmesi halinde hane geliri 1/3’den aşağı olması halinde fazladan alınan GSS primi faizsiz iade edilecektir.

GSS prim borcu olanlara gelir testine girmemişlerse kanunun yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içinde GSS testine Kaymakamlıklarındaki SYDV  müracaat edeceksiniz.

Geçmişteki borçların faizleri silinecektir.

Ana para için tekrar Gelir testi için Kaymakamlıkların SYDV  müracaat edilecektir.AÜ/3’inden  az gelir varsa GSS devlet karşılar üstünde olması halinde AÜX%3 oranında GSS tahsil edilecektir.

ÖRNEK:
2017 yılı için 1777,50/3=592,50 TL altında olacaklar GSS devlet karşılar.

592,50 üstünde olması halinde 1777,50x%3=53,33 TL. ödenecektir.
Gelir testi için SYDV gitmeyenler için 53,33 TL Hanelerine borç kayıt edilecektir.

Bu borç içinde yeniden yapılandırma yapılarak 12 ayda faizsiz ödenmesi istendiği gibi,borcu olanlar 12 ay boyunca sağlık hizmetinden yararlanacaktır.

Bu afla birlikte,yüksek prim borcu olan ve gecikme faizleriyle 8 Bin TL. -16 Bin TL bulananlar için fırsat olurken,ödeme yapanlar için hayal kırıklığı olacaktır.

Yukarıdaki koşullara göre borç yeniden yapılandırılacaktır,hem 12 ayda ödenecek hem de gecikme zammı ve cezalar silinecektir.


**


AHİLİK SANDIĞI GELİYOR
Esnaflar yıllardır,işsizlik sigortası benzeri bir fondan yararlanmak istiyorlardı.Bununla ilgili de yasal düzenlemeye ihtiyaç vardı.
Son TBMM kanunla birlikte bu alanda düzenlemeye yer verildi.
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenecek Ek Madde 6’yla birlikte ‘’ESNAF AHİLİK SANDIĞI’’ kuruluyor.


Ahilik Sandığından Kapsam Dışı Olanlar:
Ø  5510/50’inci maddesiyle isteğe bağlı sigortalılar,
Ø  Jokey ve antrenörler,
Ø  Köy ve mahalle muhtarları,
Ø  Tarımsal faaliyet bulunanlar sandığa tabi olmayacaklardır.


Ahilik Sandığı Kapsamına Alınanlar:
5510 sayılı Kanunun 4-1(b) statüsünde bulunan hizmet akdi kapsamında olmayan yukarıda sayılan kapsam dışı olanlar dışında kalan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı Kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılırlar.
Zorunlu bir sigortalılık olup,mevcut 4-1(b) statüsündeki kişiler halen faaliyet de olanlar , kanunun yayım tarihinden sonra,kanun yayım tarihinden sonra 4-1(b) statüsüne tabi çalışmaya başlayacak olanlarda o tarihten itibaren kapsama alınacaktır.
Esnaf Ahilik Sandığına Ödenecek Prim Miktarı Ne Kadar?
Prime Esas Kazancın %2’si sigortalı(4-1-b),%1 Devlet Katkısı alınacaktır.

Esnaf Ahilik Sandığından Yapılacak Ödeme Miktarları:
O yılın asgari ücretin %40 miktarı ile birlikte %80’ini aşmayacaktır.

Esnaf Ahilik Sandığından Yararlanma Şartları:

Sigortalılığın sona ermesinden önce son 120 gün sürekli çalışmak ,son 3 yıl içinde
SÜRE
1.)720(2 yıl) gün prim ödeyene
180 gün(6 ay)
2.)900(2,5 yıl) gün prim ödeyene
240 gün(8 ay)
3.)1080 (3 yıl) gün prim ödeyene
300 gün(10 ay)


Bu ödemelerden sadece damga vergisi kesilir.
İflas edenler,mahkemeye başvuranlar ,iflasa tabi olmadan işyerini kapatanlar İş Kur 30 gün içinde elektronik ortamda yada bizzat başvurmak suretiyle prim borcu da bulunmamak üzere bu sandık haklarından yararlanırlar.3 ay kadar prim borçları varsa yapılacak ödenekten tahsil edilmesi şartıyla fondan yararlanırlar.

**

TEŞVİK CEZASI ALAN İŞVERENLER YASA YAYINLANDIĞINDA BU CEZA KALKACAK

Yapılan Kontrollerde yada denetimlerde çalıştırılan sigortalıların;

  Ø  Sigortasız olması,

  Ø  Sigortalı olup filen çalışmaması halinde

ilk tespitte 1 ay sureyle ….
İlk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise 1 yıl sureyle %5 dahil hüküm olan 3294 sayılı Kanunla,4447 sayılı Kanununla yararlanamaz.

BU MEN CEZASINDAN İKİNCİ ALTERNATİF VAR

5 Kişiden fazla olmamak şartıyla toplam sigortalı sayısının %1’ini aşmayan sayıda çalıştırılan sigortalı olarak bildirilmediği yada fiilen çalışmaması halinde yukarıdaki yaptırımlar uygulanmayacak,idari para cezası uygulanacaktır.

Şu anda 1 yıllık teşvik men cezası olanlar için kanun yürürlük tarihinden itibaren ortadan kalkacaktır.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com