SON YAZILAR

23 Şubat 2017 Perşembe

Teşvik Süresi 31.12.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır!!

Alo Sgk | 09:31 | | | | |


Teşvik Süresi 31.12.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır!!

Taner ÖZDEMİR

2016 ve 2017 yılı Sosyal Güvenlikle ilgili yeni teşviklerin, yapılandırmaların yılı oldu. Tabiki 2017 yılında da yeni uygulamalar hayata geçecek. Bu uygulamalardan biride 6661 sayılı yasa ile 2016 yılı başlarında yürürlüğe giren Asgari Ücret desteğinin yıl sonu itibariyle devam edip etmeyeceğiydi. Gerçi 27.01.2017 tarihindeki TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un


MADDE 27 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 71- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır, denilmektedir. Yani bu geçici madde de devam edeceği belirtilmişti, lakin tutarı konusunda Bakanlar Kurulunca çıkacak karar bekleniyordu.

2017 yılı içi uygulanacak destek tutarının Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi bekleniyordu. 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede’de yayınlanması ile birlikte Asgari ücret destek tutarının 2017 yılı içinde devam edeceği ve Brüt Kazanç Üst Limitinin Günlük 85,00 TL’den 110,00 TL’ye, yani Aylık Brütte 3.300,00 TL’ye yükseltildiği belirtilmiştir.

Tüm okurlarıma duyurulur..

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ.