SON YAZILAR

12 Şubat 2017 Pazar

Üretici Kobi'ler Birleşmeleri Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Hakkında Yararlanabilecek

Alo Sgk | 14:37 | | | | | | | |


Üretici Kobi'ler Birleşmeleri Halinde İndirimli Kurumlar Vergisi Hakkında Yararlanabilecek  

YMM İsmail KOŞ  
VEZİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile, teşvik belgeli yatırımlara ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.


6770 sayılı Kanun kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikler;

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, devir şeklinde birleşmeleri durumunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere Maliye Bakanlığı’na kurumlar vergisi oranını % 75’e kadar indirimli uygulatma yetkisi verilmiştir.

Bu yazımızda 6770 sayılı Kanun'la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler hakkındaki açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır:

1. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/a maddesi doğrultusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki sınırı genişletilmiştir.

6770 sayılı Kanunu'nun 30'uncu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 9'uncu madde doğrultusunda Kanunun 32/A maddesinde evvelce Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sınırları genişletilmiştir.

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için belirlenen konularda Bakanlar Kuruluna yetki verilen konular şunlardır:

-Teşvik belgeli yatırımlara sağlanan maksimum yatırıma katkı oranının, ilave 15 puana kadar artırılarak, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda %65'ten %80 oranına, diğer yatırım türlerinde %55'ten %70 oranına kadar artırmak,

-Kazanca yüzde 100'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulatmak,

-Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle kullanılabilecek katkı oranı kanuni üst sınırını %50'den %100'e kadar artırmak.

Anılan kanuni değişiklik sonrasında, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için söz konusu KVK 32/A maddesinin 2/b ve 2/c fıkraları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.


"2/b: Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını (% 55) % 70'i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise (% 65) % 80'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını (% 90) % 100'e kadar indirimli uygulatmaya,"


"2/c: Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100'ünü ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle...