SON YAZILAR

28 Şubat 2017 Salı

Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Alo Sgk | 10:11 | | | |


Yatırımları Artıracak Yeni Teşvikler (2017)

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor. Devam eden ekonomik durgunluğu aşmak için iç ve dışta bir çok çalışmalar yaptığı gibi özellikle yatırımları artırmak için devamlı şekilde yeni kararlar alıyor, benim tabirimle yağmur gibi kararlar çıkıyor ve bizler bu kararları incelemeye, okurlarımıza açıklamaya yetemiyoruz, yetişemiyoruz, inşallah bürokrasi yetişebilir. 


22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkındaki karar, 3065 sayılı KDV kanunu, 4706-5510 sayılı kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununa uygulama ile ilgili yeni düzenlemeler getirmiştir. 

1. Makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri ile belge kapsamındaki yazılım ve gayrimaddi hak satış ve kiralamaları da 22.02.2107 tarihinden itibaren KDV'den muaftır.


2. Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar arasına 4 ve 5 inci bölgedeki cazibe merkezleri eklenmiştir. Bunlar 
6'ncı bölgedeki desteklerden yararlanacaktır. 


Bu kararla Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yatırımların biraz daha fazla artacağını, ülkenin her yöresinde sanayileşme ve yatırım açısından artışlarla, istihdamın artacağını düşünüyorum. 


3. Cazibe merkezleri kapsamında üretim tesisi taşıma destek paketi konusu yatırımlara sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopaj destekleri ile gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi destekleri getirilmiştir. 


4. Yukarıda belirtilen 4 ve 5'nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda iplik, dokuma, apreleme, kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı, çağrı merkezleri ve veri merkezleri yatırımları için kararnameye özel dipnotlar eklenmiştir. 


5'nci bölge organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni iplik, dokuma ve apreleme konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar ile 4'ncü ve 5'nci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden asgari yatırım şartı aranmaksızın yararlanır.
Bu madde, ilgili bölgelerdeki yatırımları ve istihdamı biraz daha artıracak bir madde olup, kararda yapılan düzenleme bu kadarla da kalmamaktadır. 


Eski kararlara istinaden alınmış teşvik belgesi konusu yatırımların da bu hükümlerden yararlanması geçici 9. Madde ile karar altına alınarak doğabilecek mağduriyetler giderildiği gibi hukukun lehte hükümlerin geriye yürürlüğü ilkesine de uyulmuştur. 
5. Karara eklenen Geçici 8. Madde ile 

Bölgesel teşviklerden yararlanacak sektörlere ait tablonun 15-37 sektör kodları dahilinde alınmış yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 YILINDA YAPILACAK YATIRIM HARCAMALARI İÇİN.


a. BİNA İNŞAAT HARCAMALARINDA KDV İADESİ yapılacak.


b. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlarda yatırıma katkı oranları otomatikman 15 puan fazla olacak


c. Tüm bölgelerde Kurumlar veya gelir vergisi indirimi yüzde100 olacak.


d. 2017 yılında yapılan yatırımlara katkı oranına ek 15 puan daha olacak.


e. Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda da yatırıma katkı tutarı yüzde 100 oranında uygulanacaktır. 


f. Bu uygulamadan faydalanmak için teşvik belgesine herhangi bir işlem yaptırmaya gerek yoktur, yani teşvik belgesine bu hükümler yazılmadan uygulama yapılacaktır. 

Özellikle, yatırım teşvik işlemlerini takip eden personel ve muhasebe personeliyle yönetici ve uygulayıcılarının dikkatini çekmek isterim. 


Karar, yayımı tarihinde yani 22 Şubat 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. 


Normalde karar bir bütün halinde okuduğumuzda bazı düzenlemeleri anlamakta güçlük çekileceği endişesi ile karar, mevzuatla ilişkilendirilerek bu yazı hazırlanmıştır. 
Yatırımcılara yeni yatırım ve istihdam imkanı sağlayan yatırımlarına devamları için milletimiz adına teşekkürler, uygulayıcılara ise başarılar diliyorum. Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0292/