SON YAZILAR

27 Şubat 2017 Pazartesi

Yeni İşe Alınanlar İçin İşverene Sağlanan Teşvik

Alo Sgk | 19:52 | | | | | | |


Yeni İşe Alınanlar İçin İşverene Sağlanan Teşvik

Dr. Veysi SEVİĞ
İto Haber

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemelerin Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen 17’nci madde uyarınca 31.12.2017’ye kadar işe alınacak her bir sigortalı işçinin işverene maliyeti önemli ölçüde düşürüldü.


31.12.2017’ye kadar geçerli olacak uygulama gereği 1.Şubat.2017’den itibaren özel sektör işverenleri tarafından İŞKUR’a kayıtlı olup da halen işsiz olup işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar beyanname ile prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında bulunmaları ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017’ye kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta hisseleri dahil tüm primlerin-den mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı işsizlik fonundan karşılanacak yani ödenecek.

Düzenleme gereği işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içinde vermediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı tespit edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece yapılan bu yeni düzenlemeden yararlandırılacak.

Diğer yandan söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile aynı kanuna eklenen geçici 18 madde gereği olarak 31.12.2017’ye kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere 1.Şubat.2017’den itibaren özel sektör işverenleri tarafından İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında bulunmaları ve 2016’nın aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017’ye kadar uygulanmak üzere ücretlerinin 2017’de uygulanan asgari ücretlerinin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Ancak, aynı düzenleme gereği Gelir Vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli Gelir Vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklar.

Ayrıca bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait Damga Vergisi’nin...