SON YAZILAR

10 Şubat 2017 Cuma

Yeni İşe Giren İşçinin 666 TL’si Fon’dan

Alo Sgk | 14:18 | | | | | | | |


Yeni İşe Giren İşçinin 666 TL’si Fon’dan  

Mert NAYIR  
Gazete Vatan

İstihdamda seferberlik başlatılırken, alacağı işçi için işverene teşvik üstüne teşvik veriliyor. Şimdi de işverene sigorta prim teşviği geldi. İşe yeni girenin gün başına 22.22 TL’lik tutarı, ödenecek primlerden mahsup edilecek. Bu maliyeti İşsizlik Fonu üstlenecek, SGK’nın gelir kaybı olmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonuna katılarak işçi, işveren ve genel ekonomik alanlarda reformların artarak sürdürüleceğini açıkladıktan sonra desteklere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) 9 Şubat 2017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Baş döndüren teşvikler
İşveren teşvikleri ve istihdamı artıracak yeni düzenlemeler de yayımlanan KHK ile başladı. Böylece işverene yeni eleman alması için teşvik üstüne teşvik verilmiş oldu. Önceki teşviklere ilave olarak 22.22 TL’lik günlük tutar da işe yeni gireceklerin sigorta priminden düşülecek. Son dönemde işgücü piyasasının verilen teşviklerden adeta başı döndü. Takip etmekte de zorlanılacak cinsten peşpeşe gelen teşvikleri toplu olarak hatırlatmakta fayda var sanırım:

İlave her istihdam için prim ve vergi teşviki var
Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, hem sigorta primi hem de gelir vergisi teşviği sağlandı. Buna göre, prim teşviğinden yararlanmak için 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları, işe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları  gerekiyor. Bu takdirde, işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı Fon’dan karşılanacak.

Kritik tarih 1 Şubat
Yine 1 Şubat’tan itibaren yıl sonuna kadar işe alınan her bir sigortalı için, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Teşvikler maliyette % 40 indirim demek
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 Aralık ayı itibarıyla sahip olunan çalışan sayısının üzerine ne kadar işçi istihdam edilirse, tüm vergi ve primlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Bunun da maliyetlerde yüzde 30-40 arasında indirim anlamına geldiğini  anlatan Ağbal, “İş verenler için çok ciddi bir fırsat. Burada bir sınırlama da yok. Ne kadar çok çalışan alırsanız, o kadar çok hem çalışan hem de ekonomi kazanacak” dedi.

Fabrikayı bile devlet kurup kiralayacak
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta da Başbakan Binali Yıldırım Güneydoğu illerini kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’nı açıklamıştı...