SON YAZILAR

21 Şubat 2017 Salı

Yeni İstihdama Önemli Teşvik

Alo Sgk | 18:39 | | | | | | |


Yeni İstihdama Önemli Teşvik  

Osman ARIOĞLU  
İto Haber

Olağanüstü Hal kapsamında 9 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yeni istihdama kayda değer ölçüde teşvik getirildi.


Uzunca bir süredir yatırım ve istihdama yönelik teşvikler birbirini izler oldu. Biz de imkan ölçüsünde getirilen teşvikleri bu köşeden kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanan son teşvik ise Türkiye’nin her yeri için geçerli olması nedeniyle kayda değerdir. Bu teşvik ana hatları ile şöyle olacak.

Herhangi bir işletme 2016 Aralık ayı sigorta prim bildirgesinde yer alan istihdam sayısının üzerine 2017’nin hangi tarihinde ilave istihdam almış olursa olsun, bu ilave istihdama 2017’nin çalışılan süresi için teşvikten yararlanacak. Bu teşvik 2017 Şubat ve sonrası ayları kapsayacak. Şayet çalışan 2017’nin Ocak ayından itibaren istihdam edilmeye başlanılmışsa da teşvik uygulaması yine şubat ayından başlamış olacak.

TEŞVİK TAM OLARAK NEDİR? NE KADARLIK BİR AVANTAJA TEKABÜL EDER.
Teşvik, asgari ücret üzerindeki tüm yüklerin kamu tarafından karşılanması anlamına geliyor. Yani asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren ve işçi hisseleri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca asgari ücret kısmına tekabül eden tutar üzerinden Gelir Vergisi stopajı yapılmayacak ve damga vergisi alınmayacak. Böylece yararlanılan toplam teşvik tutarı, aylık olarak her bir ilave istihdam için 773.41 TL olacak. Daha açık deyimiyle asgari ücret üzerinden istihdam edilen bir çalışanın işverene toplam maliyeti 2.177,44 TL olması gerekirken tüm yükler devlet tarafından karşılanacağı için 1.404,06 TL olacak. Doğal olarak işveren tarafından yeni istihdama asgari ücret üzerinde bir ödeme yapılabilir. Ancak bu durum yararlanılan teşvik tutarını değiştirmeyecek. Yani yararlanılan teşvik çalışana ödenen ücretten bağımsız olarak her bir ilave çalışan için asgari ücret üzerindeki vergi ve sigorta pirimi yükü kadar olacaktır ki, tutarı yukarıda belirtmiştik.

TEŞVİKTEN YARARLANMANIN ŞARTLARI
Bu teşvikten yararlanmak için öncelikle yeni istihdam edilen personel için aranan şart işe alınmadan önceki son üç ayda işsiz olması ve İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda iş arıyor kaydının olmasıdır.

İşveren için aranan şartlar ise...