SON YAZILAR

15 Şubat 2017 Çarşamba

Yeni İstihdama Teşvik Var

Alo Sgk | 09:12 | | | | | | |


Yeni İstihdama Teşvik Var  

İbrahim IŞIKLI  
Dünya Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle istihdam artışına yönelik yeni bir teşvik getirilmiştir.

Buna göre ilgili teşvik 01.02.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında 2017 yılında işe alınan işsizler açısından işverenlere destek sağlamaktadır. Bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle işe aldıkları kişilerin önceki üç ay SGK aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, İş-Kur’a kayıtlı olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

A. Yeni istihdamda prim teşviki
Yeni istihdam prim teşviki, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için uygulanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. Sigortalının ay içerisindeki prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar üzerinden, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.

B. Yeni istihdamda gelir vergisi teşviki
Yeni istihdam gelir vergisi teşviki, 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İş-Kur’a kayıtlı işsizler arasından işe alınanlar için uygulanacak olup 31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olacaktır. Sigortalı ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

C. Damga vergisi teşviki
Yeni istihdam gelir vergisi teşviki kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir. Teşvikten yararlanma şartları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yeni istihdam teşvikinden yararlanma şartları
GENEL ŞARTLAR
■ Sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,
■ Sigortalıların 01.02.2017 ile 31.12.2017 arasında işe alınmış olması,
■ Sigortalıları işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,
■ Sigortalının 2016 yılı Aralık ayına...