SON YAZILAR

14 Şubat 2017 Salı

Yeniden Yapılandırmada Ödeme Kolaylığı

Alo Sgk | 13:20 | | | | | |


Yeniden Yapılandırmada Ödeme Kolaylığı  

Dr. Veysi SEVİĞ  
İto Haber

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a 6770 Sayılı Kanun’un 26. maddesi ile eklenen geçici 2. madde uyarınca daha önce mevcut borçları için “yapılandırma bulunduğu halde” ödenmesi gereken tutarları, süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde kanun hükmünden yararlanabilecekler.


Örneğin 6736 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi kapsamında borçlarını yapılandıran ve 12 taksit ödeme seçeneğini tercih eden borçlu 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksidi ödemediğinden, söz konusu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiş olmasına karşılık ödenmemiş bulunan taksit tutarını 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecek.

Diğer yandan 6736 Sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında “Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar”ı için borçlarını yapılandıran ve peşin ödeme seçeneğini tercih eden borçlu, yapılandırılan tutarlara ilişkin 2 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmadığından kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmiş olmasına rağmen borçlu, kanun kapsamında yapılandırdığı borçlarını, peşin ödemeyi tercih etmesi nedeniyle bu tutarlara ayrıca bir katsayı uygulanmaksızın ve geçici 2. maddenin 4. fıkrası gereğince, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim uygulanarak 30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç) 27 Ocak 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre (her ay kesri için) hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödediği takdirde kanun hükümlerinden yararlanabilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanunla ilgili seri 5 no’lu tebliğin 4. maddesinde yer alan 3 no’lu örnekte de belirlendiği üzere sözü edilen kanun kapsamında 12 taksit seçeneğini tercih ederek borçlarını yapılandıran ve ilk taksidini Kasım 2016 ayında ödeyen borçlunun geçici 2. maddenin 2. fıkrasına göre 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken diğer taksitlerinin ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Taksitler         Mevcut ödeme süreleriYeni ödeme süreleri
2. Taksit31 Ocak 2017 31 Mayıs 2017 
3. Taksit31 Mart 201731 Temmuz 2017
4. Taksit31 Mayıs 201730 Eylül 2017
5. Taksit 31 Temmuz 2017 30 Kasım 2017
6. Taksit 30 Eylül 201731 Ocak 2018
7. Taksit30 Kasım 201731 Mart 2018
8. Taksit 31 Ocak 201831 Mayıs 2018
9. Taksit31 Mart 201831 Temmuz 2018
10. Taksit31 Mayıs 201830 Eylül 2018
11. Taksit31 Temmuz 2018 30 Kasım 2018
12. Taksit30 Eylül 201831 Ocak 2018

6736 Sayılı Kanun’un 3. maddesinin 9. fıkrası gereği kanunun...