SON YAZILAR

22 Mart 2017 Çarşamba

1800 Gün İle Kimler Emekli Olur?

Alo Sgk | 10:08 | | | | | | |


1800 Gün İle Kimler Emekli Olur?

Mustafa İŞCAN
Milli Gazete

Değerli okurlar, bugün sizlere 1800 gün ile emekli olunur mu, yaş beklemeye gerek var mı ve kimler hangi şartlarda emekli olur konusunu inceleyip gerekli değerlendirmeyi yapacağım.

Öncelikle belirtmek isterim ki emekli olmak için 3 koşul aynı anda gerçekleştiğinde emeklilik dilekçesi verilebilir. Bunlar yıl, prim günü ve yaş koşullarıdır. Ancak bazı özel durumlarda 3 koşul değil de 2 koşul şartı aranır. Bunlar, engelli emeklilik ve malulen emeklilik durumlarıdır. 
 
Değerli okurlar, bildiğiniz gibi 2013 yılında malulen emeklilik için yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelere göre 3 Ağustos 2013 tarihli yönetmelikte 21 hastalık malulen emeklilik kapsamına alındı. 21 hastalığın malulen emeklilik kapsamına alınmasıyla bir sürü bilgi kargaşalığı yaşanmış ve on binlerce insan SGM müdürlüklerine müracaat ederek gerçek anlamda malul olanların emeklilerin gecikmesine bile engel olundu. Bizler de kafa karışıklığı ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek üzere bu yazımızı kaleme aldık. Umarım faydamız olur.
 
Yazımızın başlığında sorduğumuz soruya cevap vererek devam edelim. 1800 gün ile kimler yaş beklemeden emekli olur? Malullük şartlarını taşıyanlar 10 yıl ve 1800 gün koşulunu sağladığında yaş beklemeden emeklilik dilekçesini verebilirler. Malullük koşulları nelerdir ve kimler malul sayılır?
 

KİMLER MALUL SAYILIR?

İşverenin veya sigortalının talebi üzerine kurumca (SGK) yetkililendirilen hastanelerden usulüne uygun olarak alınan raporda çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.
 

4-A (SSK) MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ YIL VE PRİM ŞARTI NEDİR?

En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
 

BAKIMA MUHTAÇ MALUL KAVRAMI NEDİR?

Malulen emeklilik yönetmeliğinin 12. maddesi bakıma muhtaç özürlü kavramını ve hastalık listesini şu şekilde sıralamıştır.
 
a)  Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.
 
b) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
 
c)  İki elin kaybı.
 
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
 
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.
 
f) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
 
g) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
 
h) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.
 
ı) Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması...