SON YAZILAR

21 Mart 2017 Salı

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Alo Sgk | 08:58 | | | |



2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

21 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30014


TEBLİĞ



Adalet Bakanlığından:

2017 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE
MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3.
a) İşçi - işveren uyuşmazlıklarında; taraf sayısı gözetilmeksizin,


aa) Bir saati (İlk üç saate kadar)
120,00 TL

ab) Takip eden her saat için
90,00 TL

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.