SON YAZILAR

14 Mart 2017 Salı

Ayda 53 Liraya Sağlık Hizmeti

Alo Sgk | 12:08 | | | | | | | | | |


Ayda 53 Liraya Sağlık Hizmeti

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

1 Ocak 2012 de genel sağlık sigortası yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren sosyal güvencesi olmayan  vatandaşların gelir testi yaptırması öngörülmüştü. Bu süreçte çeşitli sorunlar yaşandı. Bu sorunların başında gelir testine girmesi gerekenlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmaması nedeniyle gelir testine girmemiş olmaları geliyordu. Bir diğer neden ise sistemin karmaşık olması ve genel sağlık sigortası primleri kişilerin gelirine  göre hesaplanıyordu. Bu sorunlar 8 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 sayılı  Kanun ile giderildi. Yapılan düzenleme 5510 sayılı Kanunun 60.maddesi (g) bendi kapsamında olan genel sağlık sigortalısı olanların dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlarla ilgilidir. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayalım. 

Genel sağlık sigortası primi 53 lira olacak 
GSS primi yürürlükte bulunan asgari ücretin yüzde 3’ü kadar(53,33 lira) olacak. Yeni düzenlemeye göre GSS primlerinde büyük ölçüde indirime gidilmiştir. 6824 sayılı Kanun öncesi GSS primi kişilerin gelir durumuna göre yüzde 12 oranında alınıyordu. Kanun sonrası bu oran yüzde 3’e düşürülmüştür. 

Ödemeyecek olanlar 
Aylık geliri asgari ücretin(1777,50 liranın) üçte birinden(592,50 liradan) düşük olanlar GSS primi ödemeyecekler. Bunlar sağlık hizmetlerinden bedava olarak yararlanacak. Bunlar adına borç tahakkuk ettirilmişse bu borçlar silinecek. 

Gelir testine hiç başvurmayanlar 
Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. 

Gecikme zammı artık kaldırılıyor...