SON YAZILAR

9 Mart 2017 Perşembe

Bağımsız Denetim Hizmeti Verilen İşletmeye, Bağımsız Denetim Raporu Dışında Bir Raporu, Kimin Verebileceği?

Alo Sgk | 10:14 | | | |


Bağımsız Denetim Hizmeti Verilen İşletmeye, Bağımsız Denetim Raporu Dışında Bir Raporu, Kimin Verebileceği?

Harun Reşit TOKCAN
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde, anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı ve azaltımı ile birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri için yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından rapor düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu Yönetmelik uyarınca düzenlenmesi gereken YMM veya SMMM raporları, ticaret sicili müdürlüğüne sunulmadıkça ilgili işlemin tescil ve ilanı yapılamayacaktır.


Ticaret sicil yönetmeliğine göre yukarıda yer alan  fıkra uyarınca, ZORUNLU BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER İÇİN (BAĞIMSIZ DENETÇİSİ OLMAYAN) SMMM veya YMM yeterli midir. '' YA DA'' dan anlaşılması gereken nedir?

ZORUNLU BAĞIMSIZ DENETİM KAPSAMINDA ŞİRKET İÇİN, diğer TESPİT RAPORLARININ DA, BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN YAZILMASI DA ZORUNLU MUDUR?

YA DA = VEYA   mıdır????

İZMİR TİCARET SİCİLİNİN GÖRÜŞÜ:

Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, bağımsız denetçinin varlığı halinde, TTK KAPSAMINDA ki raporlarında BAĞIMSIZ DENETÇI tarafından yazılması esastır.


Kaynak: www.MuhasebeTR.com