SON YAZILAR

14 Mart 2017 Salı

Başka İle Gitmek İstemeyen İşçi, Tazminatıyla Çıkabilir

Alo Sgk | 11:37 | | | | | | | | | | |


Başka İle Gitmek İstemeyen İşçi, Tazminatıyla Çıkabilir

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi


İşverenin işçiyi başka bir ile göndermesi 'esaslı değişiklik' oluşturur. İşveren bunu kabul etmeyen çalışanını eski koşullarda çalıştırmaya devam etmek zorundadır. Aksi halde işçinin tazminatını alarak işten ayrılma hakkı var.


İşçi – işveren ilişkisinde her iki tarafın hak ve yükümlülükleri söz konusudur. İşçinin işini bizzat ve özenle yerine getirme, işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü söz konusudur. Diğer yandan işverenin yönetim hakkı çerçevesinde sahip olduğu bazı düzenlemeleri hayata geçirme yetkisi söz konusudur. Ancak sınırları aşan nitelikte ve işçinin aleyhine sonuç doğuran bir değişiklik söz konusu ise işçinin bu değişikliğe uyması gerekmediği gibi tazminat hakkı da doğabilecektir.

İSTİFAYA ZORLAMAK İÇİN
İşverenler çoğu kez işçinin işyerini iyi niyetli olarak değil, istifaya zorlamak için değiştirirler. İşçinin işyerindeki veriminin düşmesi, iş arkadaşları veya işverenle sorunlar yaşaması sonrası işçiyi işten çıkartıp kıdem tazminatı ödemek istemeyen işverenler işçiyi kabul etmeyeceğini bildikleri bir işyerine göndermek isterler. Bu durumda işçi yeni işyerine gitmek yerine istifa etmek zorunda kalır. İşveren de istifa sonucu kıdem tazminatı ödemek durumunda kalmaz. Bu şekilde yapılan işyeri değişikliklerinin geçerli olup olmadığı bazı şartların varlığına ve işyeri değişikliğinin niteliğine göre farklılık gösterir.

'ESASLI DEĞİŞİKLİK' KRİTERİ
İşyerinde çalışma şartları yalnızca yazılı metinlerle belirlenmez. Bunun dışında uzunca bir süredir uygulanan ve artık işyeri uygulaması halinde gelmiş düzenlemeler de çalışma şartlarını oluşturur. Dolayısıyla işyerinde yazılı olan ve olmayan kuralların tamamı çalışma şartları haline gelir ve bu çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturan hallerde işverenin mutlaka işçiyi yazılı olarak bildirmesi ve işçinin onayını alması şarttır.

6 GÜNDE CEVAP HAKKI
Çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturan hallerde işverenin bu değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmesi şarttır. İşçi bu bildirim kendisine yapıldıktan sonra altı işgünü içerisinde kabul veya ret yönündeki iradesini göstermelidir. İşçinin değişikliği kabul etmemesi halinde mevcut işyerine devam etmesi gerekir.

İş sözleşmesinde madde yer alsa bile farketmez
Diğer yandan işçinin aleyhine olacak şekilde çalışma koşullarında değişiklik yapılması halinde iş sözleşmesindeki maddenin bir önemi bulunmamaktadır. İşçi bu yönde madde içeren...