SON YAZILAR

9 Mart 2017 Perşembe

Çalışma Bakanlığı’nın İstihdam Seferberliği

Alo Sgk | 09:37 | | | | | |


Çalışma Bakanlığı’nın İstihdam Seferberliği

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Cumhurbaşkanımız tarafından istihdam seferberliği kapsamında açıklanan istihdam teşvikini daha önce köşemde kaleme almıştım.

Teşvik kapsamında, Şubat 2017’den itibaren İŞKUR’a kayıtlı, son 3 ay işsiz olanları işe alan işverenler, söz konusu kişiler için sigorta primi ile gelir ve damga vergisi ödemeyecek. Bu çerçevede, işverenin ilave istihdam olarak işe aldığı her bir kişi için 773 TL’lik teşvik söz konusu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile istihdam seferberliği teşvikine ilişkin detaylar da netleşti. Bu detayları aktarmaya çalışacağım.

Teşvik için şartlar
Konuyla ilgili 2017/10 sayılı SGK Genelgesi’nde işverenlere yönelik desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş. Buna göre, teşvikten yararlanma şartları sigortalı ve işveren yönünden tek tek sayılmış. Sigortalılar açısından teşvikten yararlanma koşulları şu şekilde:

Sigortalının;
- 1/2/2017 - 31/12/2017 arasında işe alınmış olması,
- Sigortalının İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

- İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekiyor. İşverenler açısından teşvikten yararlanma koşulları ise;

- İşyerinin özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanun’un ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

- Sigortalının işe alındığı işyerine ait Aralık 2016’ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde kuruma verilmesi,

- Tahakkuk eden sigorta primin yasal sürede ödenmesi,

- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

- Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde tespit bulunmaması şeklinde.

Teşvikten yararlanamayacak olan işyerleri ve çalışanlar da ifade edilmiş. Buna göre,

- Kamuya ait işyerleri,

- 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
- 2886 sayılı Kanun’a, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri...