SON YAZILAR

23 Mart 2017 Perşembe

Denetim İlla Ki Ceza Demek Değildir

Alo Sgk | 10:19 | | | | | |


Denetim İlla Ki Ceza Demek Değildir

Prof. Dr. Cem KILIÇ
Milliyet Gazetesi

Çalışma yaşamımızı düzenleyen kurallara yeri geldikçe buradan değinmeye çalışıyorum. Katıldığım toplantılarda gözlemlediğim temel sorun ise birçok kuralın gerektiği şekilde uygulanmaması. Kuralların gerektiği şekilde uygulanmaması, kimi zaman işverenlerin hatta çalışanların menfaatlerine aykırı düşmelerinden kaynaklansa da büyük bir çoğunluğu kuralların bilinmemesinden veya bilinen kuralların yorumlanmasında tereddüde düşülmesinden kaynaklanıyor.


Tarafların menfaatlerine aykırı olması nedeniyle uygulanmayan kuralları bir tarafa bırakacak olursak, bilgi eksikliğinin veya yorum sıkıntısının yetkili mercilerce giderilmesi zorunluluğu doğuyor.

Denetimsiz olmaz
Bunun için başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş eğitimler düzenleniyor, bilgilendirme toplantıları yapıyor. Fakat kuralların hayata geçirilmesinde bir yöntem diğer yöntemlerden ayrılıyor, onların bir adım önüne geçiyor. Bahsettiğimiz bu araç denetim mekanizmasının işletilmesi.
Denetim sisteminin kurulup işletilmediği yerlerde, çalışma hayatına ilişkin hangi kural konulursa konulsun, bu kuralların hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı görülmüştür. Kurallar sadece kağıt üzerinde kalmış, çalışma hayatının içine işlememiştir.
Hem kuralların işlerliğinin sağlanması için hem de sosyal devletin bir gereği olarak bizim ülkemizde de denetim örgütü kurulmuştur. Bugün çalışma yaşamının denetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kuruluna bağlı iş müfettişleri tarafından yürütülmektedir.

Para cezası son çaredir
İş müfettişlerinin yürüttüğü faaliyetin temeli iş mevzuatının doğru şekilde uygulanarak yaşama geçirilmesini sağlamaktır. Birçok kişi bu faaliyeti yaptırım uygulamakla eş tutmakta, denetimi, sonunda karşılaşılacak bir ceza olarak görmektedir.
Aslında denetim danışmanlıkla yaptırım uygulamak arasında bir dengenin kurulmasıdır. İş müfettişleri bir işyerine denetime gittiklerinde çoğunlukla ve öncelikle eksikliklerin giderilmesini sağlamaya yönelirler. İşverene eksikliklerin giderilmesi için yol ve yöntem önerirler, akabinde süre vererek eksikliklerin giderilmesini talep ederler. Yaptırım, yani idari para cezaları, kurallara uymamakta direnen işverenlere nihai olarak uygulanan sonuçlardır.

Danışmanlık önemli
Bilgi eksikliğinin giderilmesinde veya...