SON YAZILAR

9 Mart 2017 Perşembe

Esnafın İşsizlik Sigortası 2018’de Başlıyor

Alo Sgk | 10:42 | | | | | | | |


Esnafın İşsizlik Sigortası 2018’de Başlıyor

Resul KURT
Star Gazetesi


Eski adıyla SSK’lı (4/a) olarak çalışanların işsiz kaldıkları dönemlerde bir gelir sağlanarak onların hem yeni bir iş bulmasına ve hem de iş buluncaya kadar en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kurulan işsizlik sigortası hem çalışanlar ve hem de ekonomimiz için adeta bir can damarı olmuştur.
İşte uzun bir süredir esnaf ve sanatkârlar ile kendi nam ve hesabınaçalışanların talep ettiği esnaflara yönelik işsizlik sigortasının hayata geçirilmesi için torba kanunlaönemli bir düzenleme yapılarak Esnaf Ahilik Sandığıkuruldu.
İsteğe bağlısigortalılar, 6132 sayılıAt YarışlarıHakkında Kanuna tabi jokey veantrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere 4(b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak.

Esnaf Ahilik Sandığının gerektirdiği görev ve hizmetler için malî kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, öngörülen ödemelerde bulunmak üzere Esnaf Ahilik Sandığı kurulmuştur. Esnaf Ahilik Sandığı, İŞKUR Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde işletilecek ve yönetilecek. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İŞKUR görevli, yetkili ve sorumlu olacak

Esnaf Ahilik Sandığı, Fon kaynakları ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Esnaf Ahilik Sandığı, Sayıştay tarafından denetlenecek.

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunlu olup, bu düzenleme kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar 1/1/2018 tarihinde, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklar.

***Prim Oranı
Esnaf Ahilik Sandığı primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak alınır. Söz konusu primlerin tahsil edilmesinden SGK sorumludur.

Esnaf Ahilik Sandığı bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 15’i; işgücü piyasasını düzenlemek amacıyla hizmet sunmak için İŞKUR bütçesine aktarılmak suretiyle kullanılabilir. Ancak, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetler için bu sınırlama dikkate alınmaz.

***Ahilik Sandığı yardımları ve ödenek tutarı
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalılarına belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, İŞKUR tarafından aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır:

a) Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği

b) 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri

c) Yeni bir iş bulma

d) Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancının yüzde 40’ıdır. Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemez.
Buna göre...