SON YAZILAR

16 Mart 2017 Perşembe

GEKSİS Kılavuzu (01.03.2017-Güncel)

Alo Sgk | 14:28 | | | | | |

Geksis Kılavuzu

GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEBİ GİRİŞİ KILAVUZU
ve
SIK SORULAN SORULAR

(01.03.2017 TARİHİNDE GÜNCELLENMİŞTİR.)1.GİRİŞ
99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları gerekmektedir.

GEKSİS kontrol raporunun oluşabilmesi için iade talep eden mükellefler tarafından internet vergi dairesi aracılığı ile bilgi girişi yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bilgi girişleri iade talep dilekçesi mahiyetinde değildir. İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükellefler standart iade talep dilekçelerini de vermelidir. Standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçelerini (1A-1B) vermeyen mükelleflerin GEKSİS kontrol raporu oluşturulmayacaktır.

Mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak iadelere yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılacak olup Başkanlığımızca hazırlanan GEKSİS Kontrol Raporu iadeyi yapacak birime sunulacaktır. Mükellefler de oluşturulan GEKSİS özet raporuna internet vergi dairesi aracılığıyla ulaşabileceklerdir.

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kazançları ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olup 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükellefler isterlerse, standart 1A - Gelir / Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vererek ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunabilirler.

Diğer taraftan, elektronik ortamda gönderilemeyen diğer belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında dilekçe ekinde vergi dairesine verilecektir.

2015 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır...SIK SORULAN SORULAR
1-      GEKSİS nedir?

Gelir ve Kurumlar Vergisi İade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanmasıdır.
2-      GEKSİS ile ne amaçlanmıştır?

GEKSİS ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgari bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

3-      GEKSİS kullanımı nasıldır?

GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir-Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapan birime ve mükellefe sunulmaktadır.

4-       GEKSİS hangi dönem iade taleplerinde kullanılmalıdır?

2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde GEKSİS kullanılmalıdır.
2015 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır.
5-       GEKSİS kapsamına hangi mükellefler girmektedir?

99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtildiği üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları gerekmektedir.
İade talebinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri (0010 kodundan beyanname verenler)
İade talebinde bulunan Gelir Vergisi mükellefleri (0001 ve 0012 kodundan beyanname verenler)
Kazançları ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar olup 0012 kodundan (hazır beyan) beyanname veren mükellefler isterlerse, standart 1A - Gelir / Kurumlar Vergisi iade talep dilekçesi vererek ve GEKSİS girişi yaparak iade talebinde bulunabilirler.

6-       GEKSİS girişini mükellefler nereden yapabilir?

https://intvrg.gib.gov.tr/ linkindeki Yeni İnternet Vergi Dairesinden yapabilir. (Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi(GEKSİS))
Eski İnternet Vergi Dairesinden GEKSİS girişi yapılamamaktadır.
7-       GEKSİS Kontrol Raporunun oluşması için ne yapılması gereklidir?

Yıllık Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi beyannamesi internet ortamında gönderilmelidir. Standart İade Talep Dilekçesi (1A,1B) dilekçesi internet ortamında gönderilmelidir. GEKSİS İade Talebi bilgi girişi yapılarak onaylanmalıdır.

8-      GEKSİS iade talebi girişinin yapılması standart iade talep dilekçesi verilme gerekliliğini ortadan kaldırır mı?

GEKSİS İade Talebi Girişine ilişkin bilgi girişleri GEKSİS Raporunun hazırlanabilmesi için olup standart iade talep dilekçesi mahiyetinde değildir.
İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin Standart İade Talep Dilekçesini de (1A,1B) vermeleri gerekmektedir.
9-      GEKSİS İade talebi girişinde hangi bilgiler girilmelidir?

Yalnızca geçici vergiden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılması yeterlidir.

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde Dönem Tipi, Dönemi, İade Türü seçeneklerine giriş yapılmalıdır. İade nakden talep edilmişse varsa teminat bilgisi, YMM bilgisi girilmelidir.

10-      GEKSİS İade talebi girişinde hangi listeler doldurulmalıdır?

Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan iadelerde yıllık beyannamede Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım İşlerinden kesinti varsa evet seçeneği işaretlendikten sonra kaydet butonuna basılmalıdır. Sonraki ekranda gelen Yıllara Yaygın İnşaat İşleri listesi doldurulmalıdır.

11-      GEKSİS İade talebi girişinde Beyannameden Getir seçeneği tıklanınca gelen tutar iade talep edilen tutar mıdır?

Değildir. Gösterilen tutar, yıllık beyannamede iadesi gereken geçici vergi ve beyannamede iadesi gereken gelir/kurumlar vergisidir. İade talep edilen tutar, standart iade talep dilekçesinde(1A,1B) belirtilmektedir.

12-      Mükellefler GEKSİS İade Talebi Girişinde bilgi ve liste girişlerini yaptıktan sonra onaylamadan sistemden çıkarlarsa ne olur?

Bilgiler ve listeler sistem tarafından kaydedilir fakat ONAYLA butonuna basılmadığı için iade talep girişi tamamlanmış olmaz. GEKSİS Kontrol Raporu oluşmaz.

Mükellefler kaydedilen bilgilerine GEKSİS İade Talebi girişi menüsündeki Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri seçeneğini kullanarak ulaşabilir.

13-      Mükelleflerin Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine ait listesini doldurduktan sonra belge asıllarını iadeyi yapacak ver gi dairesine ibraz etmesi gerekir mi?

Yıllara Yaygın İnşaat İşleri listesinin doldurulması, bu işlere ilişkin belgelerin (Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı vb.) iadeyi yapacak birime teslim edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

14-      Mükellefler GEKSİS iade talebi girişini onayladıktan sonra İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısını iadeyi yapacak birime ibraz etmeli midir?

İnternet Vergi Dairesi İade Talebi Alındısı bilgilendirme amacıyla gösterilmektedir. Çıktısının alınarak iade yapan birime ibraz edilme zorunluluğu bulunmamaktadır.

15-      GEKSİS Kontrol Raporu ne zaman oluşturulmaktadır ve görüntülenebilmektedir?

GEKSİS Kontrol Raporu iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün oluşturulmaktadır. GEKSİS Kontrol Raporu (Özet Rapor) iade talep girişinin onaylanmasından sonraki gün mükellefler tarafından görüntülenebilmektedir.
16-      Yeni standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçesi verilmesi mevcut GEKSİS Kontrol Raporunu nasıl etkiler?

Verilen her standart dilekçesi sonrasında sistem tarafından mevcut GEKSİS Kontrol raporu otomatik olarak yeniden analize tabi tutulur. Mükellefler ve vergi dairesi yeni oluşan raporu kontrol etmelidir.

17-      GEKSİS Kontrol Raporu (Özet Rapor) nereden görüntülenebilmektedir?

İnternet vergi dairesindeki Diğer Dilekçe ve Talepler/ Gelir/Kurumlar Vergisi İade Kontrol Raporu Görüntüleme (GEKSİS) bölümünde görüntülenebilmektedir.
18-      GEKSİS Kontrol Raporu (Özet Rapor) hangi durumlarda görüntülenemez?

Mükellefin GEKSİS iade talep girişini onaylamaması ve/veya standart iade talep dilekçesini vermemesi durumunda rapor oluşmaz ve görüntülenemez.
19-      GEKSİS Kontrol Raporundaki kontrol segmentleri ne anlama gelmektedir?

Kontrol segmentleri, mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri bilgi, belge ve listelerin Başkanlığımız veri ambarındaki bilgilerle karşılaştırılması sonucunda başarılı/başarısızlık şeklinde yansıyan kontrollerdir.
20-      GEKSİS Kontrol Raporunda başarısız kontrol segmentleri olması durumunda ne yapılmalıdır?

a)            Başarısızlığın sebebi belge tevsik edilerek açıklanabiliyorsa mükellef vergi dairesine ilgili belgeleri de ekleyerek izahat dilekçesi vermelidir. (Örneğin, BAĞ-KUR primi ödemelerinin yıllık beyannamede indirilip geçici vergi beyannamesinde indirilmemesi nedeniyle GEÇ01Yıllık Beyanname - Geçici Vergi Beyannamesi Matrah Uyumu Kontrolü segmentinde hata oluşması) Vergi dairesi dilekçede belirtilen izahatı uygun bulursa hata veren segmentin geri bildirim kısmına açıklamayı yazarak kaydetmelidir. Bu durumda raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulmasına gerek yoktur.

b)            Başarısızlık sicil bilgilerindeki yanlışlıklardan kaynaklanıyorsa (Örneğin adi ortaklık hisse oranının hatalı olması) mükellef ilgili vergi dairesine başvurarak sicil bilgilerini düzelttirmelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

c)             Başarısızlık, mükellefin iadeye esas yıllık beyannamesinde, geçici vergi beyannamesinde, KDV beyannamesinde veya kesinti bildirilen mükellefin muhtasar beyannamesinde düzeltme yapılmasını gerektiriyorsa ilgili mükellef düzeltme beyannamesi vermelidir. Yapılan düzeltmelerin GEKSİS Kontrol Raporuna yansıyabilmesi için raporun vergi dairesi tarafından yeniden analize tabi tutulması gerekmektedir.

d)            Başarısızlık, iade bilgilerinde veya Yıllara Yaygın İnşaat İşleri Listesinde değişiklik yapılmasını gerektiriyorsa mükellef pasife çekme talebinde bulunmalıdır. Pasife çekilme talebi vergi dairesi tarafından onaylandıktan sonra iade bilgileri ve liste güncellenip onaylanmalıdır.

21-      Mükellefler pasife çekme taleplerini nereden yapabilmektedir?

Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)/Pasife Çekilmesi Talep Dilekçesi menüsünden veya vergi dairesine elden dilekçe vererek pasife çekme talebinde bulunabilirler.

22-      Pasife çekme talebinin onaylanma işlemini kim yapmaktadır?

Geksis raporu oluşmadan önce bir kez, Geksis raporu oluştuktan sonra geçici düzeltme fişi düzenleninceye kadar bir kez pasife çekmeyi onaylama işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun haricindeki pasife çekme taleplerinin onayı ilgili vergi dairesi tarafından yapılmaktadır.

23-      Mükellefler pasife çekme taleplerinin durumunu nereden sorgulayabilmektedir?

Mükellefler internet vergi dairesi aracılığıyla Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS)/Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Giriş İşlemlerinin İptal Edilmesi/Pasife Çekilmesi Talepleri menüsünden takip edebilmektedir.

24-      Mükelleflerin pasife çekme taleplerini vergi dairesi onaylamış ise hangi ekranlardan bilgi girişi ve liste güncellemesi yapılacaktır?

Pasife çekilme talebinin onaylanması durumunda Daha Önce Girilen Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talepleri ekranından aktif hale gelen Bilgileri Güncelle, Listeleri Güncelle bölümünden güncelleme yapılıp onaylanabilir.

25-      Mükelleflerin pasife çekme taleplerinde bir sınır var mı?

Pasife çekme talebinde bir sınır bulunmamaktadır.

26-      Geksis menülerinin bazı bilgilerinin görüntülenmesinde sıkıntı varsa ne yapılmalıdır?

Web tarayıcısının sürümü eski olabilir güncellenmelidir veya tarayıcı geçmişi temizlenmelidir.
Geksis menülerinde görüntüleme veya işlem yapmada en iyi performansı Google Chrome tarayıcısı vermektedir.

27-      Geksis iade talebi girişinin yapılması, listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için neresi aranmalıdır?

Geksis iade talebi girişinin yapılması, listelerin doldurulması ve gönderilmesi ile ilgili sorunlar için bağlı bulunulan vergi dairelerinden veya (444 0 189) numaralı Vimer İletişim Merkezinden yardım alınabilir.