SON YAZILAR

1 Mart 2017 Çarşamba

GİB 2016 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” Yayınlandı

Alo Sgk | 09:19 | | | |


GİB 2016 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” Yayınlandı

Başkanlığımızca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak 2016 yılına ilişkin olarak hazırlanan “Faaliyet Raporu” yayınlanmıştır.


I-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
MİSYONUMUZ
Mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplamaktır.
VİZYONUMUZ
Ekonomik aktiviteleri kavrayarak kayıtlı ekonomiyi teşvik eden; mükellef haklarını gözeterek gönüllü uyumu sağlayan ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplayan örnek bir idare olmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Gelir idaresi Başkanlığının görevleri, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirlenmiştir. Söz konusu görevler fonksiyonlar itibarıyla aşağıda sıralanmıştır.
Gelir yönetimine ilişkin;
– Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak,
– Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek,
– Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak...

Gelir İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.