SON YAZILAR

22 Mart 2017 Çarşamba

Hazır Beyan Sistemindeki Beyannamelerinizi Mutlaka Mali Müşavirlere Danışarak Verin...

Alo Sgk | 09:42 | | | | | | | | |


Hazır Beyan Sistemindeki Beyannamelerinizi Mutlaka Mali Müşavirlere Danışarak Verin...

Bahadır Baş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ordu SMMM Odası Başkanı

MuhasebeTR

Gelir Vergisi Beyanında son günlere yaklaşmaktayız. Mükellefler özellikle, kira, ücret, menkul sermaye iradı gibi gelirlerini hazır beyan sistemi ile verebilmektedir. Beyanname konusu özel uzmanlık isteyen bir konudur. Gerek gelirin toplanması, gerek istisna ve muafiyetlerin değerlendirilmesi özellikli konulardır. Mükelleflerin ilerde cezalı tarhiyat ile karşılaşmamaları için bir Mali Müşavirden danışmanlık almaları kendilerinin faydalarına olacaktır.

2016 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi süresi 27 Mart 2017 tarihinde sona eriyor. Gelir Vergisi Mükelleflerinin mesleki ve ticari kazançlarının yanı sıra, vatandaşların eğer var ise kira gelirleri, beş yıldan az elde tutulup satılan gayrimenkul satış karı gelirleri, birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri, ortak olunan anonim veya limited şirketlerden elde edilen kar payı tutarları gelirlerinin de beyan edilmesi gerekmektedir.
Bazı gelirler, hazır beyan sistemi ile beyan edilebilmektedir.  
Hazır Beyan Sistemi, ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınıza ilişkin Gelir Vergisi Beyannamemizin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemdir. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenler bu sistemden yararlanamamaktadır.
Maliye Bakanlığınca hazırlanan hazır beyan sistemi ile vatandaşlar internet üzerinden kendi adlarına hazırlanan beyannamesini görüntüleyerek, onaylayabilecek veya gerekli değişiklikleri yapabilecektir. Sistemle ilgili alanlardaki vergi hesaplamaları otomatik yapılmaktadır. Ancak yinede mükelleflere beyannamelerini vermeden önce bir MALİ MÜŞAVİRE danışmalarını öneririz. Küçük bir hata önemli vergi ve cezalarına sebep olabilir. Bunun için mutlaka bir Mali Müşavir görüşmeleri faydalarına olacaktır.
Gayrimenkuller ve elde edilen kira gelirleri ile ilgili bir tüm bilgiler ilgili kurumlarca maliye bakanlığı ile paylaşılmaktadır. İleride cezai durumlarla karşılaşmamak için 2016 yılına ait beyana tabi gelirlerin MESLEK MENSUPLARI ile birlikte kontrol edilerek beyan edilmesi fayda sağlayacaktır.
KİRA GELİRLERİNİN BEYANI İLE İLGİLİ BİR KAÇ HATIRLATMA... 
2016 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 3 bin 800 lirası gelir vergisinden müstesnadır yani bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmemektedir. İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen yasal süresinde beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkmaktadır. İşyeri kira geliri elde edip bu gelirlerinden gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılanların brüt 30 bin liraya kadar kira gelirleri olması durumunda da beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.  
Beş yıldan az elde tutulup satılan gayrimenkul kazançlarının 11 bin lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kazanç hesaplanırken, gayrimenkulün maliyet bedeli alındığı ve  satıldığı aylar hariç olmak üzere Yİ-ÜFE artış oranına göre değerleme yapılması gerekmektedir. 
Vatandaşlarımızın ileride cezai durumla karşılaşmaması ve vergi istisna haklarının kaybolmaması için yasal süreler önem arz etmektedir. Bu nedenle 27 Mart Pazartesi gününe kadar hazır beyan sisteminden veya ilgili vergi dairelerine müracaatla beyanların yapılması gerekmektedir.