SON YAZILAR

7 Mart 2017 Salı

İhracatçılara Eximbank ve KGF Desteği

Alo Sgk | 08:57 | | | |


İhracatçılara Eximbank ve KGF Desteği

Cevdet AKÇAKOCA
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

MuhasebeTR

İhracat olayları ile taa 1967 yıllarında karşılaşmıştım biliyor musunuz? 


İstanbul'da bir mühendisin yanında 'part time' çalışıyordum. 


O zaman, inanamamıştım. 


Bu beyefendi, antimuan zenginleştirmesi yapan basit bir tesis kurmuştu ve buradan ihracat yapıyordu. 

O zamanlar herhalde Türkiye'nin bütün ihracatı sadece ve sadece 522 milyon dolardı. İnanır mısınız? Şimdi 150 milyar dolarlarda ve bunu beğenmiyor, 500 milyar dolar ihracat yapacağız ve dış ticaret fazlası vereceğiz, diyoruz.


İhracatı artırabilmek için ihracat desteklerini ve kredilerini artırmaya çalışıyoruz. Toplantılar ve düzenlemeler yapıyoruz. 


Bunlardan biri de 21 Şubat 2017 tarihinde Bursa'da, ihracatçılar birliği salonlarında yapılan Eximbank ve Kredi Garanti Fonu bilgilendirmeleri toplantısı idi. Toplantıya katılan Kredi Garanti Fonu yönetim kurulu başkanı Faik Yavuz, KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım gerek konuşmaları ve gerekse mütevazi hareketleri ile dinleyicilerin takdirini kazandılar. 

Hele İsmet Gergerli için orada hemen şöyle bir tekerleme uyduruldu ve konuşuldu. Evvelden 'Geldi İsmet kesildi kısmet' denirdi, şimdi ise 'Geldi İsmet arttı kısmet' denecek şeklinde bir tekerleme idi. 


Sayın İsmet Gergerli konuşmasında, Türkiye'de banka mevduatlarının yüzde 123 oranında kredi kullandırıldığını, Kredi Garanti Fonu ve ihracat için 250 milyar lira bir fon hazırlandığını belirterek konuşmasında: 

Dünya GSMH nın 80 Trilyon dolar, 2015 yılı büyümesi yüzde 3,1 2016 yılı yüzde 3,4 , Dünyada kişibaşı ortalama GSMH nın 15.000 dolar, Gelişmiş ülkelerde bunun 40.000 dolar, Gelişmekte olan ülkelerde 10.000 dolar ve az gelişmiş ülkelerde 2.000 dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. 


Türkiye son 5 yılda ortalama yüzde 4,4 büyümüştür. 


Türkiye, 2016 yılında dolar değerinin artışından dolayı dünyada 18'nci ülke konumundadır. 

2013 hedeflerinde Türkiye'nin 10. Büyük ülkesi ve 2 trilyon dolar milli gelirli 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olması hedeflendiğini bir daha açıkladı. 


Bursa'da 100 lira mevduata 158 lira. kredi kullandırıldığı, Türkiye'de ise 119 lira. kredi kullandırıldığı, batık kredi oranı Türkiye'de yüzde 3,1 Bursa'da yüzde 2,5 dir. 


Bursada mevduat 35 milyar, kredi ise 54 milyar liradır. Kredi Garanti Fonu Bursa'da 663 milyon lira kefalet vermiştir. Bugüne kadar, Kredi Garanti Fonu kobi'ler için çalışmıştır. Limitler arttıktan sonra 


a. Banka talepli krediler


b. PGS (portföy garanti sistemi ) kefaletleri


c. Banka dışı müracaatlar olarak düzenlemeler yapılacaktır. 


Şu andaki sistemde kobi'ler 1,5 milyon dolar kredi alabiliyordu. Bundan sonra kobi'lere öz kaynaktan
3 milyon lira ve hazineden 3 milyon dolar'a kadar kredi verileceğinin, kobi dışı firmalara ise 50 milyon dolar'a kadar kredi verileceğinin, ayrıca kobi dışı 60 ay vadeye kadar kobi dışı 20 milyon dolar kredi verilmesi çalışmalarının yapılacağını belirttiler. 
Tabii bunlar benim anladıklarım ve hayranlıkla dinlerken alabildiğim notlar. 

Gerek KGF ve gerekse Eximbank sunumları ihracatçılar birliği veya BTSO sitelerine konulursa daha detaylı ve güzel bilgilere daha kolay erişilebilecektir. 


Daha sonra Eximbank Genel Müdürü sayın Adnan Yıldırım da bankasını tanıttı. 

Yakında Bursada bir şube ve biraç ta sanayi bölgesine temsilcilikler açacaklarını, sermayelerinin 10 milyar liraya çıkarıldığını, çalışmaları sonucunda dünyada en önde gelen Eximbanklardan biri olduklarını ve bundan sonra da ihracatçıyı daha kolay ve daha fazla destekleyeceklerini belirttiler. 


Bu pırıl pırıl konusuna hakim bürokratları dinlerken geleceğe daha iyimser gözlerle baktık. 


İnşallah çalışmalarının sonuçları da bu iyimser tahminlere uygun olur. 


Kaynak ► http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/cevdet/0293/