SON YAZILAR

31 Mart 2017 Cuma

Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları (1)

Alo Sgk | 09:36 | | | | |


Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Notları (1)

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

1 Nisan itibariyle başlayacak olan kurumlar vergisi beyan dönemi, 25 Nisan akşamı sona erecek. Beyan dönemi başlarken, beyannamenin hazırlanmasında dikkat edilecek bazı konuları tekrar hatırlatmakta yarar var. Beyanname düzenlerken dikkat edilmesi gereken pratik ve özellikle şekli bazı konularla başlayalım, sonraki makalelerde başka konularla devam edelim.


Beyannamenin süresinde verilmesi

Beyanname yasal süresi içinde verilmelidir. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesinin usulsüzlük cezası yanında başka sonuçları da olabilir. Beyannamenin zamanında verilmemesi örneğin;
- Geçtiğimiz günlerde yasalaşan, vergiye uyumlu mükelleflere getirilen %5 vergi indirimi avantajını iki yıl için,
- Zararlı bir şirketin başka bir kuruma devredilmesi durumunda, devralan kurumun devralınan zararı mahsup etmesi olanağını,
ortadan kaldırabilir.
Beyannamelerin süresinde verilmemesi bu çerçevede şirketinizin değerini ciddi ölçüde düşürebilir veya önemli avantajlardan yararlanmayı engelleyebilir.

Beyannamenin tam olarak doldurulması

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önemlidir.
Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok etmektedir. Bu çerçevede örneğin, kazanç olmasına rağmen, herhangi bir nedenle yatırım indirimi hakkının kullanılmaması, bu hakkı ortadan kaldırmaktadır. Kullanılmayan bu hakkın ne beyanname sonradan düzeltilerek ne de sonraki yıllarda kullanımı olanaklı değildir.

Zarar mahsubunda şekli şartlara dikkat

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırlaması yanında;
- Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,
- Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması,şartlarına bağlıdır.
Bu şekli koşullar nedeniyle;
- Zararlı yıllarda zarar tutarının ilgili satırlarda mutlaka yer almasında,
- Zarar mahsubu yapılmayan yıllara ait beyannamelerde de geçmiş yıllar zararlarının ayrı ayrı gösterilmesinde,
yarar vardır.
Ayrıca, kazanç varsa zarar mahsup hakkı mutlaka kullanılmalıdır. Gelir İdaresi, mahsup hakkı kullanılmamışsa bu haktan vazgeçildiği ve mahsup edilmeyen zararın bir daha mahsup olanağının olmadığı görüşündedir. Her ne kadar tersi yönde verilmiş yargı kararları varsa da, gereksiz risk almamak için bu konuya dikkat edilmelidir.

Taşınmaz ve iştirak hissesi satanlarda kazanç fona alınmalıdır

Kanun’da yer alan şartlar çerçevesinde, taşınmaz ve iştirak hissesi satışından elde edilen kazançların % 75’i kurumlar vergisinden müstesnadır.
Yasa gereği...