SON YAZILAR

30 Mart 2017 Perşembe

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Duyuru

Alo Sgk | 14:32 | | | | | | |Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili DuyuruT.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesi” başlıklı geçici 1. maddesi ile 213 sayılı Kanunun 148 inci, 149 uncu maddeleri ile mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak; vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.
Bu madde uyarınca, vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren alt işverenlerin de Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunlulukları bulunmaktadır.
Bu kapsamda, Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan alt işverenlerce Ek-8 formunun doldurulması işlemi alt işverenlerin kendileri tarafından yapılacak olup; söz konusu form doldururken Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası kısmında yer alan ünite kodu, işyeri sıra numarası ve il kodu hanelerine asıl işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarasına ait bilgilerin, alt işveren numarası kısmına ise asıl işverene ait sicil numarasına ilave edilen üç haneli rakamdan oluşan numaranın yazılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37 e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA