SON YAZILAR

10 Mart 2017 Cuma

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alo Sgk | 09:25 | | |


10 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı : 30002

YÖNETMELİK


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “1/7/2018” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/8/2007
26627
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
11/10/2008
27021
2-
17/9/2009
27352
3-
6/8/2013
28730
4-
23/8/2014
29097
5-
24/2/2015
29277