SON YAZILAR

9 Mart 2017 Perşembe

Prim Teşvik Yasaklamasında Yeni Düzenleme Ve Ahilik Sandığı Yasası Çıktı

Alo Sgk | 09:45 | | | | | | | | |


Prim Teşvik Yasaklamasında Yeni Düzenleme Ve Ahilik Sandığı Yasası Çıktı

Hadi EYCE
SGK Uzm
Gülbenk Müşavirlik

1-Bağımsız çalışan esnaflara ödeyecekleri prim karşılığında işsizlik ödeneği verilecek,


2- Prim teşviklerinden bir yıl yasaklı olan işverenler teşviklerden belli koşullarla yeniden yararlanabilecek.

            08.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 6824 sayılı Kanun ile çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

           1- 6824 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ”Ek 6 ncı madde” ile ESNAF AHİLİK SANDIĞI ’nın kurulması sağlandı. Sandık ile ilgili ayrıntılara aşağıda yer verilmiştir:

  •   5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında çalışanlar Sandığa tabi zorunlu sigortalı olacaklardır.

  •  Bu statüde halen çalışanlar ile bundan sonra çalışacak kimseler anılan Sandığa tabi tutulacaklar ve günlük asgari ücretin % 2 si  oranında prim ödeyeceklerdir. (Ayrıca Devlet de % 1 oranında prim katkısı yapacaktır) Ancak bu primlerin günlük tutarı, günlük  asgari ücretin iki katı üzerinden hesaplanacak prim tutarını geçemeyecektir.

  •  Kapsama giren sigortalıların sigortalılıklarının sona ermesi halinde kendilerine prim iadesi yapılmayacaktır.

  •  Primlerin yasal süresinde ödenmemesi durumunda ödenmeyen primler SGK tarafından icra yoluyla takip ve tahsil edilecektir.  Uygulamaya ilişkin hususlar SGK ile İş-Kur arasında düzenlenecek Protokol ile belirlenecektir.

  •  Sigortalılığı sona erenlerden, sona erdiği tarihten geriye doğru 120 gün prim ödemiş olanlara;

-          600 gün prim ödemiş olanlar için 180 gün,

-          900 gün prim ödemiş olanlar için 240 gün ve

-          1080 gün prim ödemiş olanlar için de 300gün,

Süreyle Ahilik Sandığı ödeneği verilecektir.

  •  İşyerlerini kapatanların, yeni iş alabilmeleri amacıyla 30 gün içinde İş-Kur’a başvurmaları gerekmektedir.

  •  Bu uygulamanın usul ve esasları İş-Kur tarafından belirlenecektir.

  •  Uygulama, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

2- Yine 6824 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna “Ek Madde 14” eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle;

  •   İşverenlerin sigortasız işçi çalıştırdıklarının ya da SGK’ya bildirdikleri kimseleri fiilen
çalıştırmadıklarının mahkeme kararı veya denetim elemanlarınca saptanması halinde, bu işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit içinse bir yıl süreyle prim teşviki ve desteklerden yararlanamayacaklar. 


  •   Ancak, yukarıda belirtilen teşviklerden engellenme hali;

a)   5921 sayılı Kanuna göre işsizlik ödeneği almakta olan kimseleri işe alan işyerlerini,

b)  Özel sektör işverenlerince 4447 sayılı Kanun Geçici 17. maddesinden yararlanarak

İş- Kur’a kayıtlı işsizler arasından 1/2/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sağlanan prim ve vergi teşvikinden bir yıl süreyle yararlanan işyerlerini,

 c) 5510 sayılı Yasanın geçici 71. maddesiyle sağlanan 2017 yılında asgari ücret desteğinden yararlanan işyerlerini,
Kapsamayacaktır.

Diğer taraftan, Ek madde 14’ün ikinci fıkrasındaki diğer hükümlere göre...