SON YAZILAR

24 Mart 2017 Cuma

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Alo Sgk | 09:11 | | | | | | | | | |


Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri

Recep BIYIK
Dünya Gazetesi

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar. Gelir İdaresi’nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum. Gerçek kişiler için gelir vergisi beyan döneminin son haftasında olmamızı dikkate alarak, bugün konuyla ilgili yeni tarihli bazı özelgelerin özetlerine yer vermek istedim. Tam metinlerine Gelir İdaresi başkanlığının internet sitesinden ulaşmak mümkün.


Kira gelirini beyan edenler, beyanname verdikten sonra götürü gider usulünden dönebilir mi?
(29.12.2016 tarih ve 108276 sayılı özelge) Yasa gereği, götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. Bu nedenle, kira geliri beyannamelerini götürü gider usulünü seçerek tahakkuk ettirenler, söz konusu dönemi takip eden yıl için verecekleri kira geliri beyannamelerinde gerçek gider usulünü seçemezler. Elde edilen kira gelirine ilişkin gelir vergisi beyannamesinde, yanlışlıkla götürü gider usulünün seçilmesi halinde, beyannamenin verildiği takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla, düzeltme beyannamesi verilerek gerçek gider usulünden yararlanılması mümkündür.
Buna göre, 2014 ve 2015 takvim yıllarına ait gelir vergisi beyannamelerinin, 2016 yılı Mart ayında verilmiş olması nedeniyle, 2016 takvim yılı sonuna kadar düzeltme beyannamesi verilerek gerçek gider usulünden yararlanılması ve sahip olunan konutun ediniminde kullanılan krediye ilişkin olarak ödenen faizlerin indirim konusu yapılması mümkündür.

Kira gelirinden, gelirin elde edildiği dönem dışındaki süreler için ödenen kira bedeli gider olarak indirilebilir mi?
(19.12.2016 tarih ve 255055 sayılı özelge) Kira gelirinin beyanında gerçek gider usulünün seçilmesi halinde, istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere, beyan edilecek kira gelirinden, kira geliri elde etmeye başlanılan tarihten itibaren, ikamet edilen konut için ödenen kira tutarı indirim konusu yapılabilir. Bu tarihten önce ödenen tutarların indirilmesine olanak yoktur.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında alınan kira yardımının beyan edilmesi gerekir mi?
(07.10.2016 tarih ve 158154 sayılı özelge) Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, müteahhit firma tarafından yıkılan gayrimenkul için ödenen ve aylık kira yardımı olarak belirtilen bedel, kiralama işlemine dayanmamaktadır ve yardım niteliğindedir.
Bu ödemelerin, elde edilen kira geliri olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, proje kapsamında yıkılan gayrimenkul nedeniyle tahsil edilen tutarların, gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesine gerek yoktur.

Mahkeme kararına istinaden tahsil edilen işgal tazminatı (ecrimisil) ve faiz gelirinin beyanı gerekir mi?
(30.11.2016 tarih ve 146711 sayılı özelge) Belediye tarafından...