SON YAZILAR

8 Mart 2017 Çarşamba

Yeni Teşvikte İşverenlere Ne Avantajlar Var?

Alo Sgk | 10:26 | | | | | | |


Yeni Teşvikte İşverenlere Ne Avantajlar Var?

İbrahim IŞIKLI
Dünya Gazetesi

İşsizliğin son birkaç ayda artması nedeniyle, istihdam artışının sağlanabilmesi için 687 sayılı KHK ile önemli bir teşvik getirildi. Bugüne kadar yapılan teşviklerden çok farklı olarak, işverenlere vergi ve sigorta yükünün azaltılması konusunda çok önemli bir destek sağlanacak. AK Parti Hükümeti, 2 milyon istihdam hedefiyle işverenleri Milli İstihdam Seferberliği’ne davet ediyor. İşe alınan sigortalıların vergi ve sigorta prim yükü devlet tarafından karşılanıyor, böylece işverenin mali yükü azaltılıyor. 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen bu destek, istihdam hedefini yakalayacak gibi görünüyor. İlave istihdam desteğinden yararlanılabilmesi için 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınanların işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Kişinin işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde çalışması varsa destekten yararlanılması mümkün olmuyor.


Yine işe alınan kişinin işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekiyor. 2017 yılında açılan ve SGK’ya tescil edilen işyerleri ise 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar ve tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanması mümkün oluyor.

İşverenin ise yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi de bekleniyor. Buna göre sigortalılarının yasal süresi içerisinde SGK’ya bildirilmesi, sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi ve idari para cezası borcunun olmaması gerekiyor. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması şartı da destekten yararlanmak için ayrıca önemli. İlave istihdam desteği kapsamına giren sigortalılardan dolayı 2017/Şubat ila 2017/Aralık ayları/dönemleri arasında destekten yararlanılması mümkündür. Destekten yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. SGK bu hususta gerekli elektronik sistemi sağlamış ve işverenlerin başvurusuna açmıştır. İlave istihdam desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabileceği gibi ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştıran işverenler de destekte yararlanabiliyor. Destekten yararlanmakta olan bir işyeri, farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakil olursa, nakil tarihinden destekten yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
İşveren ne kazanacak?..