SON YAZILAR

6 Mart 2017 Pazartesi

Yeni Teşvikten Yararlanırken İlave İstihdam Şartına Dikkat!

Alo Sgk | 09:24 | | | | | | |


Yeni Teşvikten Yararlanırken İlave İstihdam Şartına Dikkat!

Lütfi GÜLBENK
S.M.M.M.
Gülbenk Müşavirlik

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen yeni prim teşviki ile 1 Şubat 2017 ila 31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların 31/12/2017 tarihine kadar tahakkuk edecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin 22,22 X 30 = 666,66 TL tutarındaki kısmı, işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.


İstihdamda önemli derecede artış sağlaması beklenen bu teşvikten yararlanabilmek için 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak işçinin,

1) En az üç aydır işsiz olması

2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması

3) 2016/Aralık ayındaki çalışan sayısına ilave olması gerekiyor.

Verilen teşvik miktarının ve haksız yere yararlanılması halinde sonradan telafisinin de çok ağır olacağı dikkate alındığında, meslek mensubu arkadaşların ve işverenlerin özellikle  “2016/Aralık ayındaki çalışan sayısına ilave olma” şartına dikkat etmeleri yerinde olacaktır.

Yeni işe alınacak işçinin 2016/Aralık ayındaki çalışanı sayısına ilave olması nasıl hesaplanacak?
2016/Aralık ayında 5 sigortalı çalıştırılmış bir işyerinde, 2017/Şubat ayında kapsama giren (A) ve (B) sigortalılarının işe alındığı ve 2017/Şubat ayında yeni işe alınan işçilerle birlikte toplamda 6 sigortalı istihdam edildiği düşünüldüğünde, ilave istihdam;

6 - 5 = 1 olacağından, (A) ve(B) sigortalılarından yalnızca birinden dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir.

6 sigortalıdan kapsama girmeyen 1 sigortalının Mart ayında işten ayrıldığı düşünüldüğünde, takip eden aya devreden sigortalı sayısı 5 olsa da, Mart ayındaki çalışan sayısı 6 olduğundan, yeni teşvikten(A) ve (B) sigortalılarının yine yalnızca birinden dolayı yararlanabilecektir.

Sözkonusu işyerine  2017/Nisan ayında (C), (D) ve (E) sigortalıların işe alındığı ve (A) ve (B) sigortalılarıyla birlikte 2017/Nisan ayında toplam çalışan sayısının (8)‘e yükseldiği düşünüldüğünde  ilave istihdam;

8 – 5 = 3 olacağından,  bu durumda (A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarının yalnızca üçünden dolayı yeni prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış ise yeni işe alınacak işçinin 2016 yılının diğer aylarındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor.

SGK’nın 2017/10 sayılı Genelgesinde, 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, sigortalının 2016 yılının diğer aylarında bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerektiği belirtilmiştir.

Dolayısıyla 2016 yılının;

Ocak ayında 5 sigortalı,

Şubat ayında 7 sigortalı,

Temmuz ayında 8 sigortalı

çalıştırılmış bir işyerinde, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında yeni işe alınacak işçilerden;

5 + 7 + 8 = 20
20 / 3 = 6,66 = 7  sigortalıya ilave olanlarından dolayı yeni prim teşvikinden yararlanılabilecektir.


2016 yılında sigortalı istihdam edilmemiş işyerlerinde, 2017 yılında işe alınan ve kapsama giren işçilerin tamamından dolayı yeni teşvikten yararlanılabilecektir.

2017/10 sayılı Genelgede, 2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı, işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar, yeni teşvikten yararlanılabileceği belirtilmiştir.
Örneğin...