SON YAZILAR

7 Mart 2017 Salı

Yeni Torba ile İşyeri Sahiplerinin Yüzü Gülecek

Alo Sgk | 08:10 | | | | | | | | | |


Yeni Torba ile İşyeri Sahiplerinin Yüzü Gülecek

İsa KARAKAŞ
İto Haber

Yeni Torba (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair) Kanun Tasarısı TBMM’de. Tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde sosyal güvenlik uygulamalarında önemli değişiklikler olacak.


Söz konusu tasarıda Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının olası ekonomik kayıplarını telafi etmek amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından koordineli olarak yapılan gelir testi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesi, işsizlik ödeneği ödeme tarihinin, ödeme yapılacak dönemi izleyen ayın beşinci günü olarak düzenlenmesi, üç kategoride uygulanan genel sağlık sigortası prim oranının tek kategoriye indirilmesi, genel sağlık sigortalılarının prim oranlarının prime esas kazancın yüzde 3’ü olarak belirlenmesi yer alıyor. Tasarıda ayrıca Türkiye’de ikamet etmeyen ve Türk vatandaşı olmayan aile fertlerinin Türkiye’de bulundukları sürelerde genel sağlık sigortalısı sayılması, genel sağlık sigortası prim borçlarının yeniden yapılandırılması gibi çeşitli düzenlemeler bulunuyor.

SGK TEŞVİKLERİNİN YAPTIRIMI
Torba Kanun Tasarısı’nda dikkat çekici düzenlemelerden biri, sahte ve kaçak sigortalı çalıştırma yaptırımının hafifletilmesidir. Tasarı ile gerek mahkeme kararıyla gerekse yapılan kontrol ve denetimlerde çalışanlarını sigortalı olarak bildirmeyen veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığı tespit edilen işletmelere 1 yıl süreyle SGK teşviklerinden yararlanamama yaptırımı daha adil ve uygulanabilir hale getiriliyor. Belirtilen fiiller nedeniyle uygulanan idari para cezaları ise aynen devam edecek.

ESNAF AHİLİK SANDIĞI
İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle Bağ-Kur kapsamında bulunan esnaf için “Esnaf Ahilik Sandığı” kuruluyor. Esnaf Ahilik Sandığı, bütçe kapsamı dışında olup gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamayacak. Gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilmeyecek.

İsteğe bağlı sigortalılar, At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere; tüm Bağ-Kurlular (4/1-b) Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında olacak. Sandık sigortası zorunlu olacak.

SANDIĞA YAPILACAK ÖDEMELER
Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının SGK prime esas günlük kazançlarından,
  • Yüzde 2 sigortalı
  • Yüzde 1 devlet payı olarak alınacak.
Sigortalılık durumunun sona ermesi halinde, kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecek. Primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecek...