SON YAZILAR

4 Nisan 2017 Salı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44

Alo Sgk | 09:11 | | | | | | |2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.
Söz konusu Sirküler...
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44
Konusu       :Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi    :31/03/2017
Sayısı   :KVK-44 / 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31
İlgili olduğu maddeler           :Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri   :Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı