SON YAZILAR

25 Nisan 2017 Salı

Bir Saat Çalışana Da Tazminat Ödenir

Alo Sgk | 09:49 | | | | | | |


Bir Saat Çalışana Da Tazminat Ödenir

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Tam zamanlı olarak çalışmayan işçilerin çalışma şekillerine part time çalışma,  esnek çalışma veya kısmi süreli çalışma deniliyor. İşyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmalara kısmi süreli çalışma denilmektedir. Kısmi süreli çalışma, tam süreli çalışan emsal işçiye göre belirleniyor. Buna göre tam süreli iş sözleşmesi ile haftalık bir işyerinde 45 saat çalışılıyorsa bu işyerindeki kısmi süreli çalışma haftada 30 saatten daha az yapılan çalışmalardır. 

Kısmi çalışma saat olarak veya gün olarak  ya da belirli bir zaman dilimi olarak da uygulanabilir. Kısmi süreli çalışanların haklarından bazılarını açıklayalım. 

Part time çalışanın sigortası 
Bir ay içerisinde çalışılan süre genel olarak günlük çalışma süresi kabul edilen 7.5 saate bölünür ve çıkan miktar üzerinden işçinin sigorta primi ödenir. Bu işlemde kesirlerde  bir sonraki rakama tamamlanır. Örneğin bir çalışan haftada 10 saat çalışıyorsa bunun için 2 tam gün sigorta primi ödenir. 

Prim iadesi 
 İşçinin bir ay içerisinde değişik işyerlerindeki çalışmasından dolayı prim matrahı  asgari ücretin 7.5 katından(13.331,25 TL’den) fazla ise işçinin prim matrahının üzerinde ödemiş olduğu primleri kendisine iade edilir. Bunun için işçinin  ilgili SGK birimine baş vurarak  fazla ödediği primlerin iadesini istemesi gerekiyor. 

Birden çok işyerinde çalışmada sorumluluk  
Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışan...