SON YAZILAR

1 Nisan 2017 Cumartesi

e-Beyanname Güncelleme (01.04.2017)

Alo Sgk | 08:55 | | | | | | |

01.04.2017 - KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru


15/02/2017 tarihinde yayımlanan 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile eklenen "...3065 sayılı Kanun kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz." hükmüne istinaden 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru – 01/04/2017


            DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.

            Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

Örnek:

- Mükellef (A), (B) firmasına ihraç kayıtlı olarak KDV hariç 350.000,00 TL değerinde ayakkabı teslimi yapmıştır.

- (B) firması ayakkabıları süresi içinde ihraç etmiştir.

- Mükellef (A), bu ayakkabılar için DİİB kapsamında 250.000 TL değerinde deri almış ve bunun için KDV ödememiştir.

- Mükellef (A)'nın hesaplanan KDV'si indirilecek KDV'sinden daha düşüktür. Bu nedenle ihraç kayıtlı teslimi için hesapladığı KDV'yi tecil edememiştir.

Bu durumda;

İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mal Bedeli : 350.000 TL

Tecil Edilebilir KDV (350.000 x %8 ): 28.000 TL

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İndirimlerin Yüksekliği Nedeniyle İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV : 28.000 TL

Yurtiçi ve Yurtdışı KDV Ödenmeksizin Temin Edilen Mal Bedeli : 250.000 TL

İade Alınabilecek Azami Tutar = (İhraç Bedeli- DİİB Kapsamlı KDV'siz İşlem)*0.18

İade Alınabilecek Azami Tutar = (350.000 – 250.000)*0.18 = 18.000 TL.

          İhracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen mal bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödenmeksizin yurt içi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağından ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV 28.000 TL değil, 18.000 TL olacaktır.

Bu durumda 1 No.lu KDV beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim bölümü şöyledir:
01.04.2017 - KURUMLAR VERGİSİ HARÇDİĞER - HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;


2016 Dönemi İçin Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 2017 dönemi için verilecek HarçDiğer, KamuHarç Bildirimlerinde Değişiklik Yapilmiştir. Bu Beyannameleri Vermesi Gereken Mükelleflerin Ve Meslek Mensuplarinin Güncel Beyanname Düzenleme Programini "Gerekli Programlar" Bölümünden İndirip Yeniden Bilgisayarlarina Kurmalari Gerekmektedir. 

01.04.2017 - E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;

“Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesinin” ekinde yer alan EK8 Vergi Kimlik Numarası ile SGK işyeri numaralarının eşleştirilmesinin İnternet Vergi dairesi üzerinden doldurularak gönderilmesi ile ilgili olarak yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, mükelleflerin kendi kullanıcı kodları ile yapmış oldukları EK8 bilgi girişleri sonrasında “Bütün Kayıtları Listele” butonuna basmaları halinde, kullanıcı kodu ile girişi yapılan tüm EK8 bilgi girişleri kayıtlarının sistemden görüntüleme yapabilmesi mümkündür. “Liste” butonuna basmaları halinde ise sadece girişi yapılan vergi kimlik numarasına ait Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri numaraları listelenebilmektedir. 

BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMI (BDP)
Beyannamelerinizi elektronik ortamda hazırlamanızı sağlayan bu programın güncel versiyonlarını buradan indirip kurabilirsiniz.
BDP
(Güncellenme Tarihi: 01.04.2017)
BDP(tar.gz)
(Güncellenme Tarihi: 01.04.2017)