SON YAZILAR

3 Nisan 2017 Pazartesi

Emekli Olamayana Toptan Ödeme

Alo Sgk | 09:15 | | | | | |


Emekli Olamayana Toptan Ödeme

Okan Güray BÜLBÜL
Akşam Gazetesi

Emeklilik için yaş şartını karşılayan ama sigortalılık süresini dolduramamış bir kişi isterse SGK’ya ödediği primleri geri alabilir.Yaşlılık toptan ödemesi alacak sigortalıya yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm primleri iade edilir. Genel sağlık sigortası primleri iade edilmez.


Emekli olmak bütün çalışanların hayalidir. Ancak bazı durumlarda emeklilik için gerekli yaş şartı sağlanmış olmakla birlikte çok geç çalışmaya başlanması nedeniyle prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarının sağlanmaması söz konusudur. Bu durumda sigortalılar isterlerse ödedikleri primleri SGK’dan alabilirler. Ancak bunun için bazı şartların varlığı gereklidir. 
Bir kişinin emekli olabilmesi için üç şartı sağlaması gerekmektedir. İlk kez uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmaya başlanılan tarihe göre belirlenen emeklilik koşulları; yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısıdır. Buna göre bir kişi emekli olmak için ilk kez sigortalı olduğu tarihten sonra prim ödesin ödemesin, yani çalışsın veya çalışmasın belirli bir sigortalılık süresini doldurmak zorundadır. İkinci şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Bu iki şartın yanında bir de yaş şartı bulunmaktadır. Kişi ilk kez sigortalı olduğu tarihten itibaren işlemeye başlayan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlamış olsa bile aylık bağlatmak için yaş şartını da sağlamalıdır.

DİLEKÇEYLE BAŞVURULUYOR
Emekli olmak için gerekli yaş şartını doldurmuş olmasına rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını dolduramamış bir kişi isterse SGK’ya ödediği primleri geri alabilir. Bu ödemeye yaşlılık toptan ödemesi denilmektedir. Bu durumda SGK’ya dilekçe ile başvuran kişiye o zamana kadar ödediği malullük, yaşlık ve ölüm sigortası primleri iade edilir. Prim iadesi yapılırken ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme kat sayısıyla güncellenir ve bu tutar sigortalıya iade edilir.

Gss primi iade edilmez
Yaşlılık toptan ödemesi alacak sigortalıya yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm primleri iade edilir. 4/a ve 4/c’lilere işverenleri tarafından ödenen, 4/b’lilerin ise kendi ödedikleri kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri iade edilmez.

Güncellenmiş halini ödemek zorunda
SGK’dan yaşlılık toptan ödemesi alan bir kişi daha sonra yeniden çalışmaya başlar ve adına sigorta primi ödenmeye devam edilirse, aldıkları ödemenin güncelleme kat sayısı ile güncellenmiş halini SGK’ya ödeyerek emekli olmaya hak kazanabilirler. Bu ödemeye de ihya denilmektedir. İhya ile kişi çalışmalarının yeniden SGK tarafından değerlendirilmesini sağlamış olur.

Eksik prim gün sayısı kapatılabilir...