SON YAZILAR

20 Nisan 2017 Perşembe

Engelli Emekli Aylığı Bin Lira

Alo Sgk | 08:52 | | | | | | |


Engelli Emekli Aylığı Bin Lira

Vedat İLKİ

Bu köşeden her zaman emekli aylığını SGK ödenen prim miktarlarının belirlediğini söylüyorduk.Aynı köşemizden yüksek engelli emekli aylıklarına da yer vermiştik.Fakat maalesef  kurumsal işyerleri dışında bir çok çalışan engelli taban dediğimiz matrah(Asgari ücretten) ödeme yapıldığı için ek ödeme hariç 1.000 TL yakın hatta altında emekli aylığı bağlanmaktadır.


Aynı zaman da iş bulamayarak çalışmayan engellilere ise engel derecesine göre 2022 maaş bağlanmaktadır.
Bu maaşları da göz önüne alır isek çalışarak emekli olan engellilerin maaşları 2022 göre bir az daha ileri seviyeye taşınmalıdır.

SSK şartlarından emekli olacak engelliler vergi indirim belgesi alarak, daha az prim öder, yaşı sınırına takılmadan emekli olur, Bağ-Kur şartlarından emekli olacak engellilerin vergi indirim belgesi alma zorunluluğu yoktur.

2000 yılı öncesi aylık bağlama oranı ABO1, sadece engelliler için değil tüm sigortalılar için alt sınır uygulamasına tabidir ve ABO1, göstergeden yani düşükten prim ödeyenler için 9475 x 12000 x % 70’den az, üst göstergeden yani yüksekten prim ödeyenler için 10175 x 12000 x ABO1 gerçek değeri üzerinden az olamamaktadır.Alt sınır aylık uygulaması az prim ödeyen engelli sigortalıları aylık miktarı açısından koruyucu etkiye sahiptir.

1 Ocak 2000 ila 30 Eylül 2008 tarihleri arası prim ödemesine karşılık gelen aylık bağlama oranı ABO2 % 60’dır.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra da prim ödemesi olan vergi indirim belgesi sahibi engelli sigortalı için aylık bağlama oranı ABO3 % 30’dan az olamaz. (5510, geçici md. 10/IV)

Her yıl için 82. maddeye göre tespit edilen prime esas günlük kazanç alt sınırları dikkate alınarak, talep veya ölüm yılına ait Ocak ayı itibariyle 29. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ortalama aylık kazancın % 35’inden, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu varsa % 40’ından az olamaz.

Engelli sigortalılar yaşlılık aylığı miktarı açısından da sağlıklı bireylere göre ayrıcalıklı tutularak özel koruma altına alındığından engelli sigortalılara bağlanacak yaşlılık aylığı yüksek olmaktadır.

Mart ayında emekli aylığı bağlanması yönünde %51 oranında engelli olan kişi aşağıdaki tabloya göre;

İlk sigortalılık tarihi
I. Derece
II. Derece
III. Derece
(Yüzde 80  üzeri)
(Yüzde 60-79 arası )
(Yüzde 40-59 arası )
06.08.1997-05.08.2000
15 yıl- 3600 gün
17 yıl, 3840 gün
18 yıl, 4080 gün


Emekliliğe hak etmiştir.(Bekar/Bakmakla Yükümlüsü Yok)
1999 öncesi 9475 göstergesi,2000 ila 2008 Eylül arasında OGK 35,19 TL,2008 Ekim sonrası 2017 Ocak ayına göre OYK:2.055,02 TL.

YILLAR
GÜN
ABO
1999
375
70%
2000-2008/09
1934
60%
2008/10
1939
30%
 
4248
 

Bağlanan emekli aylığı 1.098,30 TL. ek ödeme hariç.

Aslında bu engelli sigortalımız zamanında danışmanlık almamıştır.4080 güne karşılık+168 gün fazla çalışması ile 2016 yılında emekli olsa idi +100 lira seyyanen zam alırdı.2017 yılında Ocak ayında müracaat etse 2ay daha maaş alacak iken,Mart müracaat ederek bu maaştan olmuştur.

**
Aşağıdaki verilerle engelli çalışana Nisan 2017 itibarıyla bağlanan emekli aylığı;

2000 öncesi Gün
 
2000 Öncesi Aylık Bağlama Oranı
491
 
70.00
2000 – 2008/10 arası Gün
 
2000 – 2008/10 Arası Aylık Bağlama Oranı
1684
 
60.00
2008/10 sonrası Gün
 
2008/10 Sonrası Aylık Bağlama Oranı
2761
 
31.38
Toplam Gün
  
4936
  


4936 günle %40 -%59(III.Derece) üstünde engelli çalışan için bağlanan emekli maaşı(Asgari ücretten) ek ödeme hariç:810,28 TL.

 İş Bulamayan ve Çalışmayan Engelliler İçin 2022 Yasaya Göre SYDV Yapılan Ödemeler
ENGELLİ İÇİN AYLIK BAĞLAMA ESASLARI

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ
         
     a)Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (5.253) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Ek ödeme dahil:529,82 TL.(529,82X3 AYDA BİR)

%40-%69 ARASI ENGELLİ

b) İlgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve talebine rağmen Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olan Türk vatandaşlarından; sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar hariç olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (3.502) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda, aylık bağlanır.

Ek ödeme dahil:353,21 TL.(353,21X3 AYDA BİR ÖDENİR)

O halde çalışmak engelliler için avantaj sağlasa bile yukarıdaki rakamlar çalışan engelli için en azından geçim standardı düzeyinde yükseltilmelidir.

VEDAT İLKİ

05415161962