SON YAZILAR

20 Nisan 2017 Perşembe

İşçiye ‘Damga Vergisi ’İşverene ‘Sendikal İndirim’ Şart!

Alo Sgk | 10:36 | | | | | | |


İşçiye ‘Damga Vergisi ’İşverene ‘Sendikal İndirim’ Şart!

Resul KURT
Star Gazetesi

Geçen pazar günü halkoylaması yapılarak yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halkın yüzde 51.4’ünün kabul oyuyla vize almış oldu. Şimdi artık yeniden ekonomiyi ayağa kaldırma, sanayiciyi ve yatırımcıyı yeni projelerle buluşturma, vizyoner projeler geliştirerek ülkeye hizmet etme vakti geldi. İşsizliğin düşürülmesi, istikrar ve güven ortamının gençlerimize iş ve aş kapısı olması için bürokrasinin azaltılması, sanayiciler üzerindeki mali yüklerin düşürülmesi, yerel yönetimlerin sanayiciyi ve yatırımcıyı bezdiren uygulamalarının sonlandırılması gerekiyor. Referandum/Halkoylaması nedeniyle ertelenen projelerin güven ve istikrar ortamında hayata geçirilmesiyle birlikte yüzbinlerce işçi kardeşimize iş ve ekmek kapısı açılmış olacak.


İktidarıyla, muhalefetiyle el ele verilmesi ve farklılıklarımız zenginliğimizdir düsturuyla yeni bir başlangıç yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım referandumun sonuçlarının belli olmasının hemen akabinde tüm kesimleri kucaklayan mesajlar vermesi de bu anlamda çok önemli oldu.

İTO bünyesinde oluşturulan İş Kanunu Çalışma Grubu, iş hayatında yaşanan sorunları ve bu sorunlara çözüm önerilerini ele alan çok önemli bir rapor hazırladı. İşte referandum nedeniyle basında yeterince yer bulamadığını düşündüğüm İTO'nun Çalışma Hayatı Raporunu yeniden gündeme getirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.

İTO'nun 13 Nisan günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı İbrahim Çağlar "Reel sektörün önünü açacak en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş olacaktır” demek suretiyle yeni dönemde ekonomik yatırımların ve istihdamın artacağını öngörmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Acil çözüm bekleyen konular
İş dünyası ve çalışma hayatına etki eden unsurlar dikkate alınarak belirlenen sorunların ve öneriler özetle;

- Ücretten alınan vergi ve SGK prim oranlarının indirilmesi,

- Bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatı fonu kurulmasına yönelik çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak uygulamaya konulması,

- İş mahkemelerinde açılan davalara ilişkin zamanaşımı sürelerinin kısaltılması,

- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerinin artırılmış olmasının, maliyetleri olumsuz yönde etkilemesi,

- Özel sektör işverenlerinin kreş açma yükümlülüğü,

- 10 işçiden az çalışanı olan işyerleri için uygulanmaya devam edilen, SGK eksik gün bildirim yükümlülüğü,

- İş Mevzuatı ve Türkiye İş Kurumu Mevzuatı uyarınca uygulanan idari para cezalarına itiraz mekanizmasının sağlıklı işlememesi ve yargı yolunun tıkanması,

- SGK sigorta prim teşvikleri ve vergi teşviklerinden yararlanma koşullarında karşılaşılan güçlükler ve bürokratik işlemlerin fazlalığı,

- Raporlu işçilerin SGK’ ya bildirilmesine yönelik SGK ‘çalışamazlık kaydı’ uygulaması kapsamında; işverenlere, haberdar olmadıkları istirahat raporlarından dolayı idari para cezası uygulanması,

- Sıkıyönetim döneminde çıkartılmış olan...