SON YAZILAR

19 Nisan 2017 Çarşamba

İşten Atılanlar Haklarını Kaç Günde İstemeli?

Alo Sgk | 16:30 | | | | | | | | | | |


İşten Atılanlar Haklarını Kaç Günde İstemeli?

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Çalışanların haklı veya haksız olarak işten çıkarılması herkesin başına gelebilecek bir durum.  Çalışma hayatında bazı  hakların kullanımı süreye tabi olduğu için çalışanların bu haklarını zamanında aramamaları hak kayıplarına neden olabiliyor. İşten çıkarılanların/ayrılanların, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, yıllık izin ücreti ve işe iade haklarını  ne kadar süre içerisinde istemeleri ve nerelere başvurmaları gerektiğini açıklayalım. 

Kıdem tazminatı  
İşçilerin aynı işverene ait işyerlerinde çalışmaları bir yıl veya üzerinde ise haksız olarak işten çıkarılmışlarsa veya haklı olarak kendileri ayrılmışsa kıdem tazminatına hak kazanabiliyorlar. Bu durumda olan işçilerin kıdem tazminatları ödenmemişse 10 yıl içerisinde haklarını resmi makamlarda/mahkemelerde aramaları gerekiyor. Aksi halde hakları zamanaşımına uğrar.   

İhbar tazminatı  
İhbar tazminatı söz konusu olabilmesi için işverenin haksız olarak çalışanı işten çıkarması gerekiyor.İhbar tazminatı ödenmeyen işçilerin 10 yıl içerisinde haklarını resmi makamlarda/mahkemelerde aramaları gerekiyor. Aksi halde hakları zamanaşımına uğrar.   

Aylık ve günlük ücret  
Ücretleri ödenmeyen çalışanlar, ücretlerinin ödenmediği tarihten itibaren beş yıl içerisinde resmi makamlarda/mahkemelerde haklarını aramaları gerekiyor. Beş yıl geçtikten sonra ücret alacağı zamanaşımına uğruyor.   

Yıllık izin ücreti   
Yıllık izin kullanmayan ve işten ayrılmış olan işçilere  yıllık izin paralarının ödenmesi gerekiyor. Örneğin işçinin 2011 yılında kullanmadığı...