SON YAZILAR

4 Nisan 2017 Salı

Kapıcıya Konut Zorunlu mu?

Alo Sgk | 09:41 | | | |


Kapıcıya Konut Zorunlu mu? 

Arif TEMİR
Güneş Gazetesi

Apartmanda kapıcı dairesi var ise kapıcı dairesinin öncelikle kapıcılık hizmetlerini yapan kapıcıya konut olarak kullanması için tahsis edilmesi gerekir.  

Kapıcıdan kira istenir mi? 
Kapıcı dairesinde görevi dolayısı ile oturan kapıcıdan iş sözleşmesinin devamı süresince kira istenemiyor. Kapıcı dairesi kapıcıya hiçbir ücret almadan tahsis edilir. 

Kapıcının giderlerini kim karşılar?  
Kapıcı konutları kapıcılara görevi sebebiyle verilirse kapıcı konutlarından kira istenemiyor. Bu uygulama genelleştirilerek kapıcı dairesinin bütün giderlerinin de apartman sakinleri tarafından karşılanacağına yönünde toplumda bir görüş ve uygulama oluşmuştur. Kapıcı konutlarında oturan kapıcıların yapmış oldukları elektrik ve su giderlerinin apartman yönetimi/apartman sakinleri tarafından mutlak surette karşılanacağına ilişkin bir mevzuat hükmü bulunmamakta. Konut Kapıcıları Yönetmeliğine göre elektrik ve su giderlerinin apartman sakinleri tarafından karşılanıp karşılanmayacağı, karşılanacaksa kısmen mi tamamen mi karşılanacağı iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirtilir. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde elektrik, su ve ısınma giderlerini kapıcının karşılayacağı belirtilmişse kapıcı kendisi söz konusu giderleri karşılar. İş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde giderlerin kim tarafından karşılanacağı konusunda bir hüküm yok ise apartman yönetimi uygulamasına göre hareket edilir. Apartman yönetimi iş sözleşmesinde/toplu iş sözleşmesinde olmamasına rağmen kapıcı konutunun elektrik, su ve ısınma giderlerini karşılıyorsa bu uygulamaya devam edilir. Kapıcı onay vermediği sürece...