SON YAZILAR

25 Nisan 2017 Salı

Kazanılan Mil Puan İşçinin mi Yoksa İşverenin mi?

Alo Sgk | 09:45 | | | | | |


Kazanılan Mil Puan İşçinin mi Yoksa İşverenin mi?

Ahmet Metin AYSOY
Star Gazetesi

Bu yazımızda uçakla sık iş seyahati yapan çalışanları ilgilendiren güncel bir sorunu ele alacağız.


"Bir şirkette pazarlama yetkilisi olarak çalışıyorum. Görevim gereği  devamlı yurt içi ve yurt dışı uçak yolculuğu yapmaktayım. Uçak biletleri dolayısıyla kazandığım mil puanları bedava bilete çevirdim. Bu bileti özel amaçla (tatil gezisinde) kullandım. Bu uçak bileti şirkette sorun oldu. İşverenim topladığım mil puanlarını şirket iş seyahatlerinden dolayı kazandığımı, seyahat harcamalarının işverence bana ödendiğini, bu nedenle topladığım mil puanlarını sadece iş amaçlı uçak bileti için kullanabileceğimi söyledi. Mil puanları kendi kartımla ve üyesi olduğum programdan kazandım. Bu puanların benim olması gerekmez mi?"

Bu sorunun cevabı için mevzuatımıza bakalım.
1-İş Kanunu: Çalışanın iş seyahatleri uçak biletlerinden dolayı  kazandığı mil puanları özel amaçla yapacağı seyahatler için mi yoksa iş amaçlı yapacağı seyahatler için mi kullanabileceğine yönelik 4857 sayılı İş Kanunu’nda açık bir düzenleme yoktur.

2-Borçlar Kanunu: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan işçinin teslim ve hesap borcuna ilişkin 397’inci madde hükmü söz konusu sorunun cevabını açıklar mahiyettedir. Madde metnini okuyalım.

"İşçi, üstlendiği işin görülmesi sırasında üçüncü kişiden işveren için aldığı şeyleri ve özellikle paraları derhâl ona teslim etmek ve bunlar hakkında hesap vermekle yükümlüdür. İşçi, hizmetin ifasından dolayı elde ettiği şeyleri de derhâl işverene teslim etmekle yükümlüdür."

Madde 397/2'de belirtilen, işçinin işini yaparken işinden dolayı...