SON YAZILAR

29 Nisan 2017 Cumartesi

Kıdemde 'Geçiş' Sıkıntısı Var

Alo Sgk | 09:21 | | | | | |


Kıdemde 'Geçiş' Sıkıntısı Var

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıklar sürerken, halen sigortalı olanların sisteme nasıl dahil edileceğine ilişkin arayış sürüyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, geçiş dönemine ilişkin düzenlemenin hukuki sorun doğurmaması için çalışma yapılıyor.


Mehmet KAYA

Dünya Gazetesi

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlanan taslakta, mevcut düzenlemeden yeni uygulamaya geçiş sırasında kişilerin tabi olacağı esaslara yönelik çözüm üretilmeye çalışılıyor. Hazırlanan taslaklarda, yasanın yürürlük tarihinden sonra işe girecek herkes için fon modeli geçerli olacak. Buna karşılık halen çalışanlar için 3 farklı yol üzerinde duruluyor. Buna göre, mevcut çalışanlar da yasa yürürlüğe girince zorunlu olarak fon sistemine dahil edilecek. Önceki dönem kıdem hakları ise mevcut mevzuata tabi olarak kalacak. Çalışanlara fona katılma ya da katılmama seçeneği verilmesi ise diğer yöntem olarak belirlendi. Üçüncü yol olarak ise işçinin zorunlu olarak yeni fon sistemine dahil edilmesi, işverenlerin işçisi adına fona belirli bir miktar toplu para ödeyerek kıdem tazminatı yükünden kurtulması ve işçinin de ölüm, iş kazası vb. nedenler dışında, belirli bir süre fondan çekiş yapmaması şartıyla kıdem tazminatı hakkının fona devredilmesi önerildi.
DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, kıdem tazminatı fonuna yönelik geçiş dönemine ilişkin düzenlemenin hukuki sorun doğurmaması için yasa yürürlük tarihinden sonra geçerli olması şartı korunacak. Kademeli geçişe yönelik daha önce emeklilik alanında yapılan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi iptallerine konu olması nedeniyle bu yönde tercih yapıldı.
Mevcut çalışanların geçişine yönelik ise hukuki arayış kadar, ekonomik zorluk yaratmaması için de yöntemler aranıyor. Daha önce baz alınan “Avusturya” modelinde geçiş sürecinde yasa yürürlüğe girmeden önce çalışmaya başlamış olanlar isterlerse yeni yasa dışında kalabiliyordu. Üzerinde çalışılan taslakta ise bu unsur değerlendiriliyor ancak ana eğilim yasa yürürlüğe girdikten sonra herkesin zorunlu olarak sisteme dahil edilmesi olarak ortaya çıktı. Bu konunun taraflarla müzakereler sonucunda kararlaştırılacağı belirtiliyor.
Halen çalışanların...