SON YAZILAR

21 Nisan 2017 Cuma

Konut Almanın Zamanı

Alo Sgk | 09:39 | | | | | |


Konut Almanın Zamanı

İsmail KökbulutYeminli Mali Müşavir
MuhasebeTR

Bakanlar Kurulu sözkonusu yetkisini 15.03.2017 tarihinde yayınlanan 2017/9973 sayılı Kararname ile kullandı.


Kararname ile;

- Konut,
- İşyeri,

olarak tapuda yapılan işlemler üzerinden alınan binde 20 olan tapu harcı oranı binde 15’e indirildi. Yüzde yirmi beş oranına tekabül eden indirim hem alıcı hem de satıcı tarafından ödendiği için konut ve işyeri alım satımlarına hız kazandırması beklenmekte. Daha önce de yapılan KDV indirimleri de dikkate alındığı zaman konut alımı için avantajlı bir döneme girildiği söylenebilir.

KDV indirimi yapılmıştı

Konutlarda 150 metrekareden büyük konut teslimlerinde uygulanan % 18 oranındaki KDV Eylül 2017 sonuna kadar % 8 olarak uygulanmakta.

Damga vergisi kaldırıldı

Yeni düzenleme ile;

-  Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,

-  Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri,

- Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri,

- Yapı denetim hizmet sözleşmelerinde damga vergisi oranı Kararname ile “0” a indirildi. Yani kaldırıldı.

Satış sözleşmelerindeki damga vergisi kaldırıldı

Daha önce yapılan yeni düzenleme ile bu tür gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisi oranı “0” a indirilmek suretiyle süre sınırı olmaksızın tamamen kaldırılmıştı.

Avantajınız verginin % 54 ‘ü kadar

Yapılan bu düzenlemeler ile 500.000.-TL KDV hariç 150 metrekareden büyük bir konutun önceki tarihler ile bugünkü vergisel maliyetleri karşılaştırılmalı olarak şöyle olacaktır;

Vergi,Harç Türü
15.03.2017 Öncesi
15.03.2017 sonrası
Katma değer vergisi
90.000.-
40.000.-
Tapu Harcı Alıcı
10.000.-
7.500.-
Tapu Harcı Satıcı
10.000.-
7.500.-
Satış sözleşmesi damga vergisi(alıcı)
4.740.-
0.-
Satış sözleşmesi damga vergisi(satıcı)
4.740.-
0.-
TOPLAM
119.480.-
55.000.-

Daha önce 150 metrekareden büyük bir konutun alıcıya maliyeti 500.000.-TL dışında, ayrıca 119.480.-TL iken bugün itibariyle sadece 55.000.-TL’dir.

Sadece bu saydığımız kalemlerden dolayı (119.480-55.000=) 64.480.-TL daha avantajlı bir durum ortaya çıkmakta.

Bu saydığımız kalemler dışında müteahhit firmalar açısından büyük maliyetler getiren arsa sahipleri ile yapılan kat karşılığı veya hasılat payı sözleşmelerinde uygulanan binde 9,48 oranında ki damga vergisi oranı da tamamen kaldırıldı. Bu kalemi ilk etapta hesaplamak güç olmakla birlikte konut için yüklenilen inşaat maliyeti üzerinden ayrıca hesaplanması gereken binde 9,48 oranındaki damga vergisi maliyeti müteahhit tarafından ödenmediği için bunun da satış fiyatlarına yansıması beklenmeli.