SON YAZILAR

19 Nisan 2017 Çarşamba

Konut Alımında Yeni Yöntem “Gayrimenkul Sertifikası” ve Vergilendirilmesi

Alo Sgk | 08:45 | | | | |


Konut Alımında Yeni Yöntem “Gayrimenkul Sertifikası” ve Vergilendirilmesi

Yılmaz SEZER
Dünya Gazetesi

Gayrimenkul sertifikası her şeyden önce yeni bir yatırım aracıdır. Bu yöntemde gayrimenkul projesi küçük paylara bölünüp halka sunulmakta ve projeye dileyen herkesin ortak olması sağlanmaktadır. Halka arz işlemi ve sonrasındaki prosedür tamamen Sermaye Piyasa Kurulu gözetiminde gerçekleşmektedir. Gayrimenkul projesinin yapımı ise TOKİ garantörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Bu konudaki yasal değişiklik 03.08.2016 tarih ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile son şeklini almış ve ilk uygulaması Mart 2017 sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir.


Herkesin istediği kadar sertifika alabilmesine imkân sağlamak üzere sertifika alma alt sınırı 42,5 TL gibi düşük bir tutar olarak belirlenmiştir. 3 yıl boyunca istenildiği zaman ve istenilen tutarda sertifika alınması mümkün kılınmıştır. Yatırımcı isterse projeye ortak olmakta istemesi halinde ise bu yöntemle istediği gayrimenkulü satın alarak sahibi olmaktadır. Alınan sertifikalar istenildiği zaman nakde dönebilmekte ve herhangi bir banka veya finans kurumu üzerinden gayrimenkul sertifikası talebi yapılabilmektedir. Bu yöntemle konut sahibi olmak kredi kullanmadan ve faiz yüküne katlanmadan ve istenildiği zaman ve istenildiği tutar üzerinden yapılması bize göre sertifika alımını cazip hale getirmektedir.
Ayrıca ülkemiz insanlarının gayrimenkule yatırım yapma istek ve alışkanlıkları dikkate alındığında (helal/haram sertifika ayrımına girilmeksizin) mantıklı bir ara çözüm olarak tarafımızdan değerlendirilmektedir. Ancak söz konusu sertifikaların nasıl vergilendirileceğine ilişkin belirsizliklerin olduğu da tarafımızdan değerlendirilmektedir. Gayrimenkul sertifikası, kira sertifikası gibi bir menkul kıymet ve bir çeşit bono ve tahvil olarak kabul edilmektedir. Gayrimenkul Sertifikası ile inşaat bitiminde daire teslim alan bir grup yatırımcı olacak, diğer bir yatırımcı grup ise, daire almayarak borsada sertifikasını satan kişiler olacaktır. Dolayısıyla her iki yatırımcı grubun vergilendirilmeleri de ayrı ayrı olmalıdır.

Konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamalar ve TOKİ adına yapılan açıklamalar birbirleri ile uyuşmamakta ve boşluklar kalmaktadır. Her halükarda, ihraç edilecek menkul kıymet bir varant değil ise, hisse senetlerine bağlı olsa bile (ki bize göre öyle olması gerekir) %0 stopaj vergi oranı uygulanıp uygulanamayacağı ile ilgili bir belirsizlik vardır.
TOKİ KDV oranını %1 olarak belirlemiştir. Ama bu ancak gayrimenkulün tapusunun alınması halinde mümkün olacaktır. Gayrimenkul sertifikasının satışında KDV uygulanması bize göre mümkün değildir. Yani gayrimenkulün tapuda satışından önce KDV uygulaması da...