SON YAZILAR

4 Nisan 2017 Salı

SGK Genel Yazı Libya'dan Alınan Hizmet Belgelerinin Teyidi Hakkında

Alo Sgk | 09:02 | | |SGK Genel Yazı Libya'dan Alınan Hizmet Belgelerinin Teyidi Hakkında

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 12522335-010.07.01-E. 1792503
Tarih: 30/03/2017
Konu : Libya hizmet belgeleri
GENEL YAZI
Libya’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ve Ataşeliğinin geçici olarak faaliyetlerini durdurması nedeniyle yurt dışı hizmet/ikamet belgelerinin temin edilememesi ve önceden düzenlenmiş yurtdışı hizmet/ikamet belgelerinin teyidinin alınamaması bu kapsamda işlem yapılacak sigortalılar açısından sorunlara neden olmuştur.
Karşılaşılan sorunun giderilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kurumumuz çalışanlarından oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komisyon sigortalıların Libya’da çalışmakta iken kullandıkları pasaportları, çalışmalarına ait iş akdi, işverence düzenlenmiş bonservis, Libya Sigorta Kurumunca düzenlenmiş sigorta kartı veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgelerine göre hizmet süresini tespit veya daha önce düzenlenmiş hizmet belgesini teyit çalışması yapacaktır.
Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince teyit için Genel Müdürlüğümüze gönderilen ve Genel Müdürlüğümüzde bekletilen Libya hizmet/ikamet belgelerinden, Komisyonun çalışmasında esas alınacak belgeleri eksik olanlar, ek belgelerin temini amacıyla ilgili ünitelere iade edilecektir.
Belgesi iade edilen sigortalılarla bunların dışında ünitelerce tespit edilecek;
1. Libya temsilciliklerimizce düzenlenen yurtdışı hizmet/ikamet belgelerine göre borçlanma yapılan ve borçlandırılan hizmetlere göre aylıkları bağlanan,
2. Libya’daki çalışma ve ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanmak için müracaat etmesine rağmen yurtdışı hizmet/ikamet belgesini ibraz edemediklerinden dolayı borçlanması sonuçlandırılmayan veya temsilciliklerimizce düzenlenen yurtdışı hizmet/ikamet belgelerinin teyidi yapılamayan,
3. Bu Genel Yazının yayım tarihinden sonra ilk defa borçlanma talebinde bulunan,
Sigortalılar veya hak sahipleri ile temas kurularak bunlardan Libya’da çalışmakta iken
kullanılan pasaportları, ayrıca mevcut olması halinde, Libya çalışmalara ait iş sözleşmesi, işverence düzenlenmiş bonservis, Libya Sigorta Kurumunca düzenlenmiş sigorta kartı veya çalışma belgeleriyle, üç ay içerisinde, ünitelerinize müracat etmeleri, iadeli- taahhütlü yazı ile istenilecektir.
Ünitelerinize müracaat eden sigortalı veya bunların hak sahiplerinin ibraz edecekleri pasaportların asılları ile kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaları ve işlem görmüş her sayfasının okunaklı fotokopileri karşılaştırılarak fotokopiler üzerinde “aslı gibidir” kaşesi vurmak suretiyle onaylanacak ve onaylayan Kurum personeli adını, soyadını, unvanını yazıp imzalayacaktır. Ayrıca, iş sözleşmesi, işverence düzenlenmiş bonservis, Libya Sigorta Kurumunca düzenlenmiş sigorta veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgeler de aynı şekilde onaylanacaktır. Onaylanan tüm belgeler, en kısa süre içinde, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığına gönderilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
İsmail YILMAZ
Genel Müdür


Kaynak için tıklayınız..